Motioner i kommunfullmäktige

Här kan du se vilka motioner som är inlämnade och vilka av dem som kommunfullmäktige sagt ja till.

Enligt kommunallagen paragraf 16 har en enskild kommunfullmäktigeledamot rätt att väcka motioner. Det betyder att ledamoten har ett ärende som han eller hon vill att tjänstemännen bereder och lämnar som ett förslag till beslut, till kommunfullmäktige.

Att bereda ett ärende betyder att tjänstemännen till exempel utreder vad ett genomförande av motionen skulle innebära, vad det skulle kosta och hur det skulle kunna finansieras.

Redovisning av arbetet med motioner

Bifallna motioner är de som kommunfullmäktige sagt ja till. Obesvarade motioner är de som kommunfullmäktige inte har tagit ställning till än.

Motionerna är presenterade för respektive parti.

Centerpartiet (C)

Kristdemokraterna (KD)

pdf, 3 MB Motion (KD) angående motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknadenpdf, 831 KB Motion (KD) angående utredning av kongresshallpdf, 636 KB Motion (KD) angående synpunkt Sundsvallpdf, 227 KB Motion (KD) angående omvandling av affärslokalerpdf, 702 KB Motion (KD) angående att ange köttets ursprung på kommunens menyerpdf, 725 KB Motion (KD) angående bevarande av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperpdf, 1 MB Motion (KD) angående aktivt arbete för grön omställning av flygetpdf, 668 KB Motion (KD) angående undersökningar av elevers skolmiljöpdf, 616 KB Motion (KD) angående projektmedel för att motverka äldres ensamhetpdf, 746 KB Motion (KD) angående projekt med dubbla friskvårdstimmarpdf, 620 KB Motion (KD) angående kajakcontainrar till allapdf, 546 KB Motion (KD) angående motorcykelparkeringarpdf, 445 KB Motion (KD) angående hundskog på Norra Bergetpdf, 622 KB Motion (KD) angående digitalt kompetenslyft för kommunens anställdapdf, 524 KB Motion (KD) angående byggande av anpassad lekplats i Sundsvallpdf, 351 KB Motion (KD) angående köp av Tranvikenpdf, 700 KB Motion (KD) angående informationssäkerhet i Sundsvalls kommunpdf, 476 KB Motion (KD) angående bakgrundskontroll av personal inom vård och omsorgpdf, 543 KB Motion (KD) angående samling för daglig rörelsepdf, 483 KB Motion (KD angående lokalt anknyten lekpark i Kvisslebypdf, 631 KB Motion (KD) angående bussvärdar i Sundsvalls kommunpdf, 417 KB Motion (KD) angående skoterfria friluftsområden i Sundsvalls kommunpdf, 344 KB Motion (KD) angående utredning om barns psykosociala behovpdf, 544 KB Motion (KD) angående pris för bästa volontärinsatspdf, 493 KB Motion (KD) angående införande av byapeng

Moderaterna (M)

Socialdemokraterna (S)

Sverigedemokraterna (SD)

Vänsterpartiet (V)

Motionerna är presenterade för respektive parti.

Centerpartiet (C)

Ingrid Möller (-)

Kristdemokraterna (KD)

pdf, 605 KB Motion (KD) om att motverka ofrivillig ensamhet hos äldrepdf, 621 KB Motion (KD) angående tilläggsuppdrag till budget- och skuldrådgivningenpdf, 568 KB Motion (KD) angående införande av värdighetsgaranti i äldreomsorgenpdf, 535 KB Motion (KD) angående införande av barnperspektiv i skrivelsepdf, 506 KB Motion (KD) angående införande av nya kommunala öppna förskolorpdf, 548 KB Motion (KD) angående extern utredning om orsaker till bristande skolresultatpdf, 485 KB Motion (KD) angående uppförandekod i fullmäktige, nämnder och styrelserpdf, 738 KB Motion (KD) angående framtagande av ett nytt funktionshinderspolitiskt program för Sundsvalls kommunpdf, 570 KB Motion (KD) angående införande av frivilligcentral i Sundsvalls kommunpdf, 457 KB Motion (KD) angående förlängning av tiden för tilläggsbelopp för elever med särskilda behovpdf, 646 KB Motion (KD) angående inrättande av projektgrupp med uppdrag att arbeta med Alnöbrons framtidpdf, 551 KB Motion (KD) angående införande av volontärarbete som alternativ inom individuellt val i gymnasietpdf, 665 KB Motion (KD) angående införande av uppsökande verksamhet i äldreomsorgenpdf, 717 KB Motion (KD) angående arbete mot microplasterpdf, 566 KB Motion (KD) angående införande av digitaliseringspott i skolanpdf, 653 KB Motion (KD) angående införande av kultur- och fritidsbidrag till familjer med beviljat ekonomiskt biståndpdf, 600 KB motion-kd-inforande-av-tidigare-forlagd-praxis-av-dyslexiutredningar-for-eleverpdf, 349 KB motion-kd-angaende-intensifierat-arbete-mot-natmobbningpdf, 599 KB motion-kd-angaende-inforande-av-overgripande-plan-mot-hemloshetpdf, 791 KB motion-kd-angaende-inforande-av-varderingssamordnare-pa-barn-och-utbildningsforvaltningenpdf, 588 KB motion-kd-in-inforande-av-digitalisering-som-en-del-av-malbilden-i-rikarepdf, 286 KB motion-kd-om-inforande-av-minskning-av-antalet-valkretsar-i-sundsvalls-kommunpdf, 730 KB motion-kd-angaende-rorelse-pa-schemat-varje-dagpdf, 320 KB motion-kd-angaende-inforandet-av-en-allergianpassad-forskola-i-sundsvalls-kommunpdf, 330 KB motion-kd-angaende-fler-vuxna-i-skolanpdf, 505 KB motion-kd-angaende-forebyggande-arbete-mot-drogerpdf, 739 KB motion-kd-angaende-fler-centrala-kommunala-lekplatserpdf, 388 KB motion-kd-angaende-200-nya-aldreboendeplatser

Liberalerna (L) (tidigare Folkpartiet (FP)

pdf, 505 KB Motion (L) språkförskola för nyanländapdf, 570 KB Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostnadseffektivpdf, 539 KB Motion (L) självsanerande offentliga toaletterpdf, 397 KB Motion (L) E-nattfrid för de som villpdf, 579 KB Motion (L) mobilfrihet i klassrummet på grundskolanpdf, 462 KB Motion (L) vill du bli måltidsvänpdf, 75 KB Motion (L) rätt att välja även som årsrikpdf, 598 KB Motion (L) parasportotek i Sundsvallpdf, 322 KB Motion (L) om anhörigfällanpdf, 572 KB Motion (L) om att införa en medborgarapppdf, 696 KB Motion (L) att utreda möjligheterna till intraprenadlösningar inom skolanpdf, 658 KB Motion (L) om åtgärder för att öka resandet med kollektivtrafikpdf, 894 KB Motion (L) om att införa trygghetsvakter i Sundsvallpdf, 678 KB Motion (L) om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls kommun och tjejjouren Skogsråpdf, 668 KB motion-l-om-att-bygga-om-duschar-sa-att-elever-vagar-duschapdf, 398 KB motion-l-betraffande-sommarskola-for-nyanlandapdf, 444 KB motion-l-betraffande-cykelvag-runt-alnopdf, 552 KB motion-l-angaende-ekonomisk-redovisningpdf, 304 KB motion-l-utveckla-sundsvall-som-cykelstadpdf, 423 KB motion-l-motverka-valdsbejakande-extremismpdf, 734 KB motion-l-anstall-vardbitraden-och-lat-proffsen-vra-proffspdf, 1 MB motion-l-bygg-nya-bostader-i-solig-sluttning-och-skapa-effektiv-kommunforvaltningpdf, 663 KB motion-l-angaende-hantering-av-motionerpdf, 291 KB motion-fp-om-rullskidbanapdf, 394 KB motion-fp-om-halsa-for-aldrepdf, 310 KB motion-fp-om-hjalptelefon-pris-pensionarers-ratt-i-samhalletpdf, 729 KB motion-fp-om-handeln-i-sundsvallpdf, 259 KB motion-fp-om-ett-starkt-sundsvall-med-nya-och-alternativa-driftsformerpdf, 380 KB motion-fp-om-att-satsa-pa-ungdomsboendepdf, 745 KB motion-fp-om-att-inratta-medborgarservicepdf, 455 KB motion-fp-om-att-franga-kosystemet-till-de-fristaende-skolorna-i-sundsvallpdf, 509 KB motion-fp-angaende-kraftsamling-for-effektivt-flyktingmottagandepdf, 379 KB motion-fp-angaende-halsa-for-aldrepdf, 697 KB motion-fp-angaende-forsoksverksamhet-med-betyg-fran-arskurs-4pdf, 388 KB motion-fp-angaende-200-nya-aldreboendeplatser

Miljöpartiet (MP)

pdf, 674 KB Motion (MP) om att införa medborgarförslag till kommunfullmäktigepdf, 573 KB Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-förslagpdf, 638 KB Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i skolornapdf, 721 KB Motion (MP) om fler kommunala naturreservatpdf, 655 KB Motion (MP) om en val- och demokratinämndpdf, 408 KB Motion (MP) om en seniorpool i kommunens regipdf, 636 KB Motion (MP) om att ta fram en plan för hur Sundsvall ska bli fossilfritt…pdf, 603 KB Motion (MP) om att säkra att det finns mark kvar att odla påpdf, 834 KB Motion (MP) om att införa medborgarbudget i Sundsvallpdf, 869 KB Motion (MP om gröna investeringar och gröna obligationerpdf, 672 KB Motion (MP) om att inrätta en lokal barnombudsmanpdf, 477 KB Motion (MP) om alkoholfri representationpdf, 748 KB Motion (MP) om internt klimatkompensationskontopdf, 817 KB Motion (MP) om att det ska vara lätt att göra rättpdf, 419 KB Motion (MP) erbjud kockar inom kommunala verksamheter utbildning i vegetarisk matpdf, 720 KB Motion (MP) angående kommunen upphör med eller minskar användningen av produkter som innehåller eller genererar mikroplastpdf, 2 MB Motion (MP) angående ansvarsfulla investeringarpdf, 517 KB Motion (MP) om att ta fram en strategi för hållbar konsumtionpdf, 633 KB motion-mp-angaende-att-inratta-kommunala-verksamheter-for-asylsokandepdf, 993 KB motion-mp-om-atgarder-mot-nedskrapningpdf, 293 KB motion-mp-om-ateranvandning-av-kommunens-moblerpdf, 665 KB motion-mp-om-cykelplan-for-sundsvalls-kommunpdf, 1 MB motion-mp-om-att-begransa-fortroendevaldas-ratt-till-ersattning-for-bilresorpdf, 623 KB motion-mp-angaende-planerna-pa-ett-karnkraftverk-i-pyhajoki-i-finlandpdf, 560 KB motion-mp-angaende-hyrcyklar-i-centrala-sundsvallpdf, 771 KB motion-mp-angaende-forbattring-av-trafikmiljon-runt-kommunens-skolor-och-forskolor

Moderaterna (M)

pdf, 451 KB Motion (M) studentbostäder åt studerande på yrkeshögskolorpdf, 433 KB Motion (M) angående dubbla fastighetsorganisationer i Sundsvallpdf, 604 KB Motion (M) om kompiskortet i Sundsvallpdf, 652 KB Motion (M) om giftemål med minderårigapdf, 281 KB Motion (M) angående ställplats för husbilar i Sundsvallpdf, 293 KB Motion (M) angående passiv insamling av pengar (tiggeri)pdf, 535 KB Motion (M) om medborgarbudgetpdf, 506 KB Motion (M) om infrakulvertpdf, 433 KB Motion (M) erbjud supermiljöbil som personalbil till kommunanställdapdf, 342 KB Motion (M) om utredning av avgiftsfria broddar till personer som är 70 år eller äldrepdf, 551 KB Motion (M) arbetskläder i förskolanpdf, 439 KB Motion (M) angående unika stadsdelsnamnpdf, 621 KB motion-m-om-karriartjanster-for-underskoterskorpdf, 107 KB motion-m-om-fler-utegym-i-sundsvalls-kommunpdf, 267 KB motion-m-om-avgifter-inom-stadsbyggnadsnamndens-verksamhetsomradepdf, 615 KB motion-m-om-att-infora-aktiva-och-obligatoriska-skolval-for-grundskolanpdf, 110 KB motion-m-om-att-hedra-kanda-personer-med-anknytning-till-sundsvall-pdfpdf, 452 KB motion-m-nyttja-mobibblan-som-forhandsrostningsstalle-vid-allmanna-valpdf, 77 KB motion-m-for-en-starkt-och-forbattrad-avgiftsmodellpdf, 881 KB motion-m-angaende-satsning-for-att-mojliggora-ombyggnation-av-vindar-till-bostaderpdf, 381 KB motion-m-angaende-minnessten-for-veteraner-i-sundsvallpdf, 585 KB motion-m-angaende-nya-satt-for-att-fa-fler-bostaderpdf, 550 KB motion-m-angaende-kommunal-handlingsplan-for-hantering-av-valdsbejakande-extremismpdf, 388 KB motion-m-angaende-200-nya-aldreboendeplatser

Socialdemokraterna (S)

Sverigedemokraterna (SD)

Vänsterpartiet (V)

Centerpartiet (C)

Folkpartiet (FP)

Kristdemokraterna (KD)

Miljöpartiet (MP)

Moderaterna (M)

Socialdemokraterna (S)

Sverigedemokraterna (SD)

Vänsterpartiet (V)

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Kommunfullmäktige (KF)
Ledamöter i kommunfullmäktige, Troman Publik

Kontakt

Patrik Jansson Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 14 96

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.