Förstudie Servicecenter

KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie avseende uppdrag och utnyttjande av Servicecenter.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syfte

Förstudien syftar till att kartlägga vilket uppdrag Servicecenter har och i vilken omfattning Servicecenter utnyttjas respektive att förvaltningar och bolag har egna lösningar.

Sammanfattning

Vi konstaterar att Servicecenters uppdrag är omfattande. Det finns ingen officiell sammanställning över vilka som utnyttjar Servicecenters tjänster och inte. Vårt intryck är att det är en hög nyttjandegrad som kan antas öka när bolagen börjar använda samma ekonomi- och HR-system. Det finns dock förvaltningar och bolag som inte nyttjar Servicecenters tjänstekatalog fullt ut men det kan, såsom vi uppfattade, snarare ses som undantag.

En viktig funktion för att serviceutbudet över tid ska motsvara vad som efterfrågas är funktionsstyrgrupperna. Vi har utifrån våra intervjuer noterat stora skillnader i arbetet inom dessa grupper, bland annat i hur ofta de träffas. Vi bedömer att för att Servicecenter ska kunna utvecklas behöver det finnas företrädare för beställaren som ställer krav på att tjänsterna utvecklas. Baserat på förstudiens omfattning är det svårt att dra en säker slutsats om hur funktionsstyrgrupperna fyller den uppgiften fullt ut.

Texten här ovanför är en sammanfattning

Om du vill kan du beställa hela dokumentet här: Beställ dokument. Då måste du ange diarienummer: KS-2021-00490.

Ange hur du vill ha dokumentet:

  1. som pdf via e-post. Det är kostnadsfritt men tyvärr kan vi inte skicka den som tillgänglighetsanpassad pdf.
  2. utskriven och skickad med vanlig post. Om det är fler än 50 sidor tillkommer en avgift på minst 100 kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige 2016.

Kontakt

Rodney Engström (M) Kommunrevisionens ordförande

070-190 40 67

Olle Åkerlund (S) Kommunrevisionens vice ordförande

070-647 15 30

Lena Brunzell (S) Ledamot i Kommunrevisionen

076-829 21 48

Elisabet Bergström (C) Ledamot i Kommunrevisionen

070-288 32 84

Göte Stenlund (L) Ledamot i Kommunrevisionen

070-353 78 51

Thomas Jäärf (V) Ledamot i Kommunrevisionen

070-360 35 65

Erika Stenberg (SD) Ledamot i Kommunrevisionen

070-659 29 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.