Ledningssystem hälso- och sjukvård

Ledningssystemets syfte är att utveckla och säkra verksamhetens kvalité genom att; planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem. Verksamheten ansvarar för att genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador och ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitén.

Ledningssystemet ska vara ett stöd i arbetet för verksamhetens medarbetare. Ledningssystemet är uppbyggt på följande sätt:

  1. Huvuddokument “Ledningssystem HoS” ger ramen för ledningssystemet.
  2. De två olika huvudprocesserna “Process Särskilda boenden, servicehus och korttidsboende” samt “Process hemsjukvård” ger vägledning i processerna.
  3. I respektive riktlinje finns det sedan detaljer – “Vilken funktion som gör vad?”.

Nedan kan du ladda ner och läsa hälso- och sjukvårdens ledningssystem i Sundsvalls kommun. I de utfällbara rubrikerna nedan kan du ta del av de olika processerna, särskilda boenden och hemsjukvård.

Det finns en Videoguide kring hur du kan navigera i ledningssystemet och som även beskriver hur ledningssystemet är upplagt inom hälso- och sjukvården: Videoguide (öppnas i nytt fönster, bara Inloggad)

Särskilda boenden, servicehus och korttidsvård ingår i samma process i ledningssystemet. Öppna processen genom att klicka på länken nedan och därefter öppna som bildspel. I dokumentet kan du sedan navigera genom att exempelvis klicka på pilarna. Till höger i dokumentet finns länkar som hänvisar till viktiga lagar/föreskrifter, interna dokument och olika nyttiga webbsidor i ditt arbete.

Processen säbo_kobo-sh sept-18, powerpoint

Process för hemsjukvård i ledningssystemet. Öppna processen genom att klicka på länken nedan och därefter öppna som bildspel. I dokumentet kan du sedan navigera genom att exempelvis klicka på pilarna. Till höger i dokumentet finns länkar som hänvisar till viktiga lagar/föreskrifter, interna dokument och olika nyttiga webbsidor i ditt arbete.

Processen hemsjukvård sept-18, powerpoint

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Annika Eriksson Områdeschef Öst, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.