Undersköterska – förberedande utbildning

Är du intresserad av människor och vill ha ett givande och spännande yrke?

Syntolkning: Filmen visar olika arbetssituationer och miljöer vid utbildning till undersköterska och berättar kort om olika utbildningsmöjligheter (1:14 minuter).

Undersköterska – förberedande utbildning vänder sig i första hand till dig som är ny i det svenska språket och har ett intresse av att arbeta inom vård och omsorg. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom omvårdnadsarbetet och efter utbildningsåret har du goda möjligheter att söka och studera yrkespaketet Undersköterska. Vi kommer att arbeta mycket med det svenska språket och yrkesspråket under utbildningen.

Du ingår i en studiegrupp som har platsbunden undervisning 2,5 dag/vecka. Resterande är egen studietid med handledning från dina lärare. Efter kartläggning planeras en individuell pedagogisk studieplan som hålls aktuell genom hela utbildningen.

utbildningen passar dig som

  • arbetar inom vården/äldreomsorgen och vill läsa förberedande utbildning för att sedan läsa yrkespaketet Undersköterska
  • är ny i det svenska språket och har ett intresse av att arbeta inom vård och omsorg
  • vill studera platsbundet med flera undervisningsdagar i veckan och i nära samarbete med lärare
  • inte är färdig med svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå och vill läsa till undersköterska.

Individuell studieplan

Alla elever genomgår en kartläggning där en individuell pedagogisk studieplan upprättas som hålls aktuell genom hela utbildningen.

Nytt yrkespaketet

Från och med 1 juli 2021 har Skolverket arbetat fram nya yrkespaket för Undersköterska och Vårdbiträde.

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. När eleven har genomfört alla kurser med godkända betyg erhåller hen ett diplom. Läs mer om certifieringen på www.vo-college.se.

Jämställd utbildning

Vuxenutbildningen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Både kvinnor och män behövs för att klara den framtida kompetensförsörjningen inom yrkesområdet.

Ansökningsperioder

Vecka 42-45 för vårstarten

Om utbildningen:

Studieort: Sundsvall
Anordnare: Vuxenutbildningen
Utbildningstid:
1 år
Utbildningstakt: Heltid 
Förkunskapskrav för reguljär och validering; 
Grundläggande svenska delkurs 2/Svenska som andraspråk delkurs 2 eller motsvarande. Kontakta studievägledare för kunskapstest om du anser dig ha motsvarande kunskaper. Du kan inte göra kunskapstest i en kurs som du är antagen till.
Utbildningsstart: 17 januari 2022
Sista ansökningsdag: 14 november (ansökan öppnar vecka 42)
Antalet platser på utbildningen
: 20
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri för dig som studerar. Kostnader för exempelvis litteratur, resor, skyddsutrustning m.m får du betala.
Rätt att ansöka om studiemedel: Ja. Studiemedel söker du på csn.se.
Studiestartsstöd: Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Läs mer om studiestartsstöd.

Vi erbjuder även följande utbildningar: 

Undersköterska – reguljär utbildning
Undersköterska – valideringsutbildning

Ansökan

Ansök till undersköterska – förberedande utbildning

 

Kontakt

Frågor om yrkesutbildning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.