Sandupptagning

Här hittar du information om sandupptagningen i Sundsvall.

På våren sopar vi upp sanden och gruset som vi använt för halkbekämpning under vintern. Vi följer en preliminär tidplan för sandupptagningen och du kan se när vi sopar i ditt område.

Preliminär turordning

Sandupptagningen anpassas efter väderförhållanden och sker efter preliminär turordning. Turordningen avser framförallt villagator och andra mindre gator samt vissa gångbanor. Cykelbanor är prioriterade och sopas i början av sandupptagnings­­perioden, om det inte finns risk för halka.

Ibland blir det förseningar i tidplanen. Till exempel om maskiner och fordon går sönder och måste repareras eller om det regnar mycket, då blir det för blött för att sopa. Ibland kan det också bli så att vi sopar ett område lite tidigare än beräknat. För att kunna få bort all sand och grus efter vintern behöver vi ofta sopa i flera omgångar.

Se när vi sopar i ditt område

Sundsvalls kommun sopar upp sand från och med vecka 15, måndag 12 april. I tabellen nedan finns årets turordning för sandupptagning.

Alnö
Lillhällom, Bergsåker, Granlo, Granloholm, Baldershov, Haga, Alliero, Afrika, Norrmalm
Petersvik, Korsta, Skönsberg, Heffners, Norrmalm, Haga
Fortsättning Lillhällom och Norrmalm
Fortsättning Petersvik och Haga
Fläsian, Bredsand, Stockvik, Vapelnäs, Svartvik, Hemmanet, Kvissleby
Forsa, Njurundabommen, Klockarberget, Mjösund, Nyland, Skottsund, Nolby
Fortsättning Fläsian och Kvissleby
Fortsättning Forsa och Nolby
Davidstad, Nacksta, Sallyhill, Sidsjö, Tjärnområdet, Södermalm, Norrgräns Ån
Kuben, Skönsmon, Östermalm, Södermalm, Hamnområdet, Kolvägen
Fortsättning Davidstad och Södermalm
Fortsättning Kuben och Södermalm
Bydalen, Bosvedjan, Birsta köpcentrum, Västland, Birsta till Johannedalsvägen, Hulivägen
Skönvik, Gångviken, Finsta, Johannedal, Ljustadalen, Tunadal, Gärde
Fortsättning Bydalen och Johannedalsvägen
Fortsättning Skönvik och Gärde

Om ditt område inte finns med i tidplanen för kommunens sandupptagning kan det vara för att gatorna sköts av en vägförening eller samfällighet som ordnar sandupptagningen själva.

Observera att sandupptagning för de större vägarna (E4, E14, Bergsgatan, gamla E4 genom stan mm) sköts av Trafikverket.

Fastighetsägares ansvar vid sandupptagning

Du som bor i villa eller liknande har ansvar för sandupptagningen på trottoarer och gångvägar intill din fastighet. Om du sopar ut sanden på gatan innan vi sopar gatan så slipper du själv ta reda på sanden. Sanden som ligger på trottoarerna ska sopas ut på gatan i god tid innan vi planerat att komma till ditt område. Du kan också välja att ta hand om den till kommande vinter.

Sand från gårdar eller parkeringsplatser samt löv och annat trädgårdsavfall får inte sopas ut på gatan.

Under sandupptagningsperioden är det extra viktigt att du parkerar rätt och följer både datumparkeringen och den provisoriska skyltningen så att sopmaskinerna kommer fram.

För att vi ska kunna ta bort sand och grus på gatan är det viktigt att vi kommer fram med sopmaskinen. Var noga med att parkera rätt och tänk på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler på din gata. Om du har garage eller infart underlättar du för oss om du parkerar där.

Det händer att grus och sand kan bli kvar på vissa ställen. Det beror på att parkerade bilar och andra hinder gör det svårt att komma åt all mark. Därför är det mycket viktigt att respektera de parkeringsförbud som tillfälligt gäller under sandupptagningen.

Parkeringsförbud på vissa vägar

En del vägar har parkeringsförbud den dagen vägen ska sopas. Då sätter vi upp särskilda skyltar i god tid. Tyvärr räcker det med en enda felparkerad bil för att försena sopningen, så var extra uppmärksam på gatan där du brukar parkera under mars och april.

Ibland sopar vi på nätterna när det är mindre trafik, eftersom det är effektivare och säkrare att arbeta på gator samt gång- och cykelbanor när det är mindre människor ute. Dessutom behöver vissa gator sopas nattetid då det är parkeringsförbud på gatorna.

Vatten binder dammet

För att gatusopningen ska damma så lite som möjligt kör en vattenbil före arbetslagen för att binda dammet när det sopas upp. Varje arbetslag använder en traktor med en så kallad sopvals som sopar sanden mot vägkanten. Sedan kommer en lastbil som sopar upp sanden på lastbilsflaket.

Felanmälan

Vi är tacksamma om du anmäler allvarligare fel. Om sopmaskinen kommer senare än vad som anges i den preliminära tidplanen är vi medvetna om det och kommer att påbörja arbetet så snart som möjligt.

Skicka in en felanmälan

Skada på bil eller annat föremål

Om  något tagit skada i samband med sopningen kan du anmäla det genom att anmäla en skada till oss. Observera att Sundsvalls kommun inte ansvarar för alla skador som kan inträffa. Det går bara att få ersättning då det blir bevisat att Sundsvalls kommun eller en anlitad entreprenör orsakat skada genom fel eller försummelse enligt skadeståndslagens bestämmelser.

Anmäl en skada

Snöröjning och halkbekämpning

Här finns information om snöröjning och halkbekämpning.

Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera servicecenter.kundtjanst@sundsvall.se 060-19 15 65

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Linnéa Lång Kommunikationsstrateg

060-19 13 31

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.