Felanmälan

Felanmäl till kommunala förvaltningar och bolag. Du kan felanmäla exempelvis väghållning, parkeringar, fastigheter, parker och vatten.

Felanmälan av kommunens tekniska verksamheter, parker med mera

Du kan kontakta oss vardagar, klockan 7.00-16.00.

Telefon: 060-19 15 65, journummer efter kontorstid: 12 22 50
E-post:  servicecenter.kundtjanst@sundsvall.se

Kommunens fastigheter

Hos kundtjänst kan du göra felanmälan på fastigheter som kommunens fastighetsförvaltare Drakfastigheter har ansvar för.
Använd gärna webbformuläret för felanmälan av Drakfastigheters fastigheter.

Journumret 12 22 50, som går till SOS Alarm, är främst för anmälan av akuta fel efter kontorstid. Det kan till exempel vara vattenläckor i dagvattensystemet (gallerbrunnar) eller i kommunala fastigheter. För vattenläckor inom MittSverige Vattens område (brunnar med lock), se felanmälan till kommunala bolag.

Gatu- och väghållning av kommunala vägar som gatuavdelningen ansvarar för

Vänd dig till kundtjänst när det gäller vägskador, snöröjning, halkbekämpning, sandning, sandupptagning, trafikljus på kommunala vägar.

Använd gärna webbformuläret för felanmälan av gatu- och väghållning.

Vissa större vägar som E4 och E14 samt större genomfartsleder omkring Sundsvalls tätorter kan vara Trafikverkets vägar.

Du kan också felanmäla följande områden till kundtjänst:

  • Dagvattenbrunnar (gallerbrunnar)
  • Busshållplatskurer
  • Hundlatriner
  • Parkärenden som träd, buskar och blommor, skogsmark/skogsområden där kommunen är ansvarig
  • Kommunala lekplatser
  • Livbojar längs Selångersån
  • Städning i stadsmiljö och tätorter

Vatten, brunnar med lock samt sophämtning

MittSverige Vatten & Avfall (Sophämtning av före detta Reko ingår i organisationen)
Telefon: 020-120 25 10

Hyreslägeheter

Mitthem
Telefon: 060-13 95 00
Akut jourtelefon: 060-17 34 70

Fjärrvärme

Sundsvall Energi
Telefon: 070-572 58 15 eller 060 – 19 27 50 (dygnet runt)

Elnät, centrala Sundsvall och Alnön

Sundsvall Elnät
Kundcenter: 060-600 50 20
Telefon:060-12 92 40 (felanmälan dygnet runt)
Avbrottskarta Sundsvall Elnät

Elnät, ytterområden. Sköts av externt företag.

EON
Telefon: 020-88 00 22 (dygnet runt)
Avbrottskarta – EON

Elnät, ytterområden i nordvästra delen, omkring Gimåfors. Sköts av externt företag
Härjeån
Telefon: 0690 – 104 70 (dygnet runt)

Bredband – fiber

Servanet
Telefon: 0200- 12 00 35 (dagtid)

Företagslokaler och parkeringshus

SKIFU
Telefon: 060-19 29 70

Gatubelysning och offentlig belysning

Använd dig gärna av formuläret nedan eller ring kundtjänst; Telefon: 060-19 15 65, journummer efter kontorstid: 060-12 22 50.

Här kan du göra felanmälan som gäller offentlig belysning längs kommunala gator och vägar, gång- och cykelvägar och parker i Sundsvall. Vår entreprenör sköter även den belysning som är kommunal längs Trafikverkets vägar, så du kan även felanmäla den här.

Felanmälan, parkering

Detta formulär gäller felanmälning av parkeringsytor och betalautomater där du som parkerande exempelvis har glömt att checka ut från din parkering eller där du har debiterats för ett större belopp än beräknat.

Felanmälan skrotbilar och felparkerade fordon

Anmäl om du ser felparkerade fordon och/eller skrotbilar

Du kan felanmäla skador i beläggningen, till exempel: knölar, gropar och andra ojämnheter. Sprickor, trasiga eller besvärliga kantstenar. Otydlig skyltning, bristande snöröjning eller sandning.

Felanmälan gång- och cykelbanor

Du kan felanmäla skador i spåren, belysning eller nedfallna träd. Synpunkter på spårpreparering eller annat som kan vara av vikt för dig eller andra som använder spår och leder.

Du kan kontakta oss vardagar, klockan 08.00-16.30.

Telefon: 060-19 20 10
E-post:  fritidsinformation@sundsvall.se

Det är förarens ansvar att anpassa bland annat fordons hastighet efter de förhållanden som råder. Hänsyn ska bland annat tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållanden. (Trafikförordningen, kap 3, paragraf 14)

Så gör du skadeanmälan

Fyll i blanketten Begäran om skadestånd så noga som möjligt. Det måste framgå var och när skadan inträffat samt vad det är som skett för att vi ska kunna pröva din anmälan.

Begäran om skadestånd – skadeanmälan (pdf)

Observera att Sundsvalls kommun inte ansvarar för alla skador som kan inträffa. Det går bara att få ersättning då det blir bevisat att Sundsvalls kommun eller en anlitad entreprenör orsakat skada genom fel eller försummelse enligt skadeståndslagens bestämmelser.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.