Datumparkering

I Sundsvalls tätort gäller datumparkering där inget annat är angivet.

Tätorten är ett datumzonområde och skyltar sitter vid alla större infarter till Sundsvalls tätort.

Inom området som markeras på kartan nedan gäller datumparkering. I Sundsvalls tätort gäller datumparkering där inget annat är angivet. Vid alla infartsvägar in till Sundsvalls tätort finns vägmärken som anger att datumparkering gäller. Utanför Sundsvalls tätort/datumparkeringsområdet (blå markering på kartan) är parkering tillåten på båda sidor vägen om inget annat anges.

Klicka på länken för att öppna kartbilden över datumparkering i Sundsvall

 

Vägmärket som anger datumparkering:

Datumparkering

Bild på trafikskylt för datumparkering Foto: Gatuavdelningen

 

Så här ser vägmärket ut som anger att datumparkering gäller. Vid alla infartsvägar in till Sundsvalls tätort finns vägmärken som anger att datumparkering gäller. Det betyder att det är datumparkering på alla gator om inget annat anges. Eftersom det är områdesmärken som är uppsatta så betyder det att det gäller i hela området till dess att du kör ut ur området (tätorten) där det finns ett slutmärke som visar att datumparkering upphör. Det behöver alltså inte sitta en skylt på den gata du vill parkera på, men datumparkering kan ändå gälla.

Så här ska du parkera där datumparkering gäller:

  • på dagar med jämnt datum får du parkera på den sida av vägen där adresserna har ojämna nummer.
  • på dagar med udda datum får du parkera på den sida av vägen där adresserna har jämna nummer
  • Datumparkering gäller mellan klockan 00.00 – 16.00
  • Efter klockan 16.00 kan du parkera på båda sidorna av gatan om den är tillräckligt bred. Det betyder att du inte får hindra framkomligheten. Tänk på att även större fordon måste kunna passera.

Tänk på!

  • Att om du vill parkera efter klockan 16.00 och vill stå parkerad till morgonen därpå ska du stå parkerad på den sida där parkering är tillåten efter klockan 00.00. Dvs nästa dags datum.
  • Att du måste stå parkerad i rätt körriktning oavsett tider
  • Att du måste hålla rätt avstånd till korsning och övergångsställe (minst 10 meter)
  • Datumparkeringsregeln finns för att öka trafiksäkerheten, möjliggöra snöröjning samt sand- och lövupptagning.

Tänk också på att!

Datumparkering gäller inte inom parkeringsförbud-zon. Det finns flera platser i Sundsvalls tätort där olika zoner har parkeringsförbud och där datumparkering inte gäller.

Här hittar du Sundsvalls tätorts parkeringsförbuds-zoner.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.