Sundsvalls kommun och Polisen tillsammans för tryggare mötesplatser för våra unga

Allmänhet, näringsidkare och polis upplever allt mer störande av ordning. Främst vid träffar där motorintresserade ungdomar och unga vuxna möts.

Sundsvall ska vara tryggt för alla. Sena kvällar och nätter är det inte alltid så. Främst just nu på grund av träffar med motorintresserad och andra ungdomar och unga vuxna. Det är ett problem som Sundsvall delar med många andra kommuner runt om i landet och som har tilltagit under pandemin.

Bilträffar på olika platser inom kommunen

Träffarna sker ofta kvälls- och nattid på olika platser i kommunen, ofta parkeringar. Vid träffarna råder det olika grader av fylla. Platserna lämnas ofta ordentligt nedskräpade vilket påverkar både miljö som angränsande näringsliv. Det förekommer även drog- och sexhandel vid träffarna där våra ungdomar och unga vuxna möts. Att småbarnsfamiljer och boende i närområden inte får sova om nätterna på grund av höga ljudnivåer är en konsekvens av träffarna. Det innebär också att dessa träffar har eskalerat till att störa den allmänna ordningen.

Sundsvalls kommun samarbetar tillsammans med Polisen

Nu samarbetar Sundsvalls kommun tillsammans med polisen för att se till att dessa träffar sker med ansvar för andra. På ett tryggt sätt där ungdomar inte utsätts för fylla, droger eller utnyttjas i sexhandel, som förekommer.

Under 2020 har Sundsvalls kommun beslutat om flertalet nattförbud för att få stopp på stökiga bilsträffar. Polisen har samtidigt arbetat aktivt på platserna med trygghetsskapande åtgärder, genom bland annat trafikkontroller. Erfarenheterna från förbuden har endast lett till att motointresserade sökt sig till nya platser. På grund av detta arbetar nu både kommun och polis med andra aktiviteter för att möta problemen. Tidigare har även nattvandringar med kyrkan och vuxna på stan förekommit,

Under 2021 planerar Sundsvalls kommun tillsammans med polisen en informationskampanj för att belysa problemen. Det övergripande syftet är att lyfta problemen genom filmer och berättelser till ungdomarna, deras vårdnadshavare och till samtliga som bor eller verkar kring de här platserna.

Ett Sundsvall tryggt för alla

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg oavsett vem man är och var man är.
Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med trygghetsfrågor.

 

FAQ – vanliga frågor

Exempel på brott kan vara:

  • Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse
  • Förargelseväckande beteende genom föra oljud på allmän plats som te x att spela hög musik som stör andra
  • Ej vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att fordon obehörigen brukas av annan. T ex om bilen är lämnad på tomgångskörning utan uppsyn.
  • Brott mot miljöbalken genom att låta bilen stå på tomgång i mer än en minut

Vid rapportering av vissa brott och förseelser kan ditt körkort omhändertas av polis direkt på plats för att i nästa skede återkallas av Transportstyrelsen. Läs mer om vad som gäller på Transportstyrelsens hemsida.

Den som kör ett trimmat fordon riskerar att rapporteras för olovlig körning. Det innebär dagsböter, samt omhändertaget körkort och eventuellt körkortstillstånd samt att bilen kan tas i beslag.
Även förälder/vårdnadshavare kan dömas till dagsböter eller få körkortet återkallat för tillåtande av olovlig körning om det funnits kännedom om att mopeden varit trimmad.

Polisen kan även utföra flygande besiktningar. Upptäcks allvarliga fordonsbrister under en flygande besiktning kan polisen utfärda ett körförbud och utfärda en kontroll- eller registreringsbesiktning.

Polisen kontaktar alltid föräldrar/vårdnadshavare till personer under 18 år som är påverkad av alkohol och/eller bär på alkohol. Det är viktigt att få föräldrarna/vårdnadshavarna att förstå att deras barn är deras ansvar när det gäller alkohol och att det är deras skyldighet att agera.

Alkoholen hälls ut direkt på plats.

Det skrivs även en anmälan om brott mot alkohollagen där ungdomen sätts upp som vittne och kan därmed bli inkallad till förhör för att berätta om vem som köpt ut alkoholen. Anmälan skrivs även om ungdomen är under 20 år då vi har en åldersgräns på 20 år för att köpa alkohol förutom på krogar och restauranger där åldern är 18 år.

Anses personen vara så pass berusad att hen inte klarar att ta hand om sig själv eller kan utgöra en fara för sig själv eller annan omhändertas personen i enlighet med lagen om berusade personer (LOB). Vilket kan medföra konsekvenser för att ta eller behålla körkortet.

Vid pågående brott ska man alltid ringa 112, vid mindre akuta händelser eller tips ring 114 14 eller tipsa Polisen via webben. 

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa bör du anmäla det till socialtjänsten.
Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112.

Så arbetar Sundsvalls kommun med folkhälsan

God folkhälsa är en förutsättning för ett hållbart samhälle och hållbar utveckling. Därför har folkhälsofrågor nära samband med både ekonomi och ekologi.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.