Folkhälsoarbete

God folkhälsa är en förutsättning för ett hållbart samhälle och hållbar utveckling. Därför har folkhälsofrågor nära samband med både ekonomi och ekologi.

Kommunen har en del av ansvaret i att stimulera till goda levnadsvanor, till exempel att motionera och ha goda kostvanor.

Exempel på andra åtgärder kan vara att

  • bygga säkra gång- och cykelvägar till skolorna
  • förmedla vikten av hälsosam mat och fysisk aktivitet
  • utveckla skolornas drogförebyggande arbete
  • stödja föräldrar i föräldraskapet
  • öka äldres inflytande i samhället
  • skapa trygghet genom olika insatser i närmiljön.

Drogpolitiskt handlingsprogram – 2006 (Bruksanvisning för förebyggande arbete i Sundsvall, från 2006, pdf)

Så arbetar vi med hälsofrågor

En folkhälsosamordnare arbetar övergripande med folkhälsofrågorna i kommunen. Alla kommunens nämnder och förvaltningar arbetar med sina respektive frågor som berör folkhälsa.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och med mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom.

Det ska vara lätt att göra hälsosamma val i vardagen och många aktörer behöver samverka för att skapa en god folkhälsa hos befolkningen.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Landstinget Västernorrland

Alkoholprofilen

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.