Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa bör du anmäla det till socialtjänsten.

Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112.

Oro för barn - anmälan

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten om detta. Ring i så fall och beskriv oron för barnet innan du tar beslut om att anmäla. Du behöver inte uppge barnets identitet.

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Om anmälarens namn är känt har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.

Om du gör anmälan anonymt är det viktigt att du är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då inte kan nå dig för att få mer information. Den som anmälan rör har rätt att få ta del av inkomna uppgifter.

Skyldighet att anmäla

Du som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Anmälningsskyldigheten betyder att när du har anledning att misstänka att ett barn far illa, måste du anmäla detta.

Kan jag få veta hur det går?

Vi får inte lämna ut sådana uppgifter utan medgivande från den ärendet rör.

Kontakt kvällar och helger

Under kvällar och helger kan du kontakta socialjouren.

Akut hjälp-socialjouren

Fler sidor på sundsvall.se

Socialnämnden
Omsorg och hjälp
Stöd till barn och unga
Stöd till familjen

Kontakt

Mottagning familje- och vuxenstöd

060-19 22 62

Socialtjänsten
851 85 Sundsvall
Besöksadress:
Norrmalmsgatan 4

Fax: 060-19 11 98

Vill du vara anonym när du kontaktar oss?
Tänk då på att du inte kan ange ditt namn eller ha namnet som e-postadress.

Öppettider

mån-fre 8.30-11.00
mån-fre 13.00-16.00
onsdagar stängt på em

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.