Lämna sidan snabbt Så döljer du ditt besök på webben

Akut hjälp

Här hittar du telefonnummer till akut hjälp, socialjouren och andra jourtelefoner.

SOS Alarm – telefon 112

När du är i nöd och behöver omedelbar hjälp. Öppet dygnet runt. Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.
Webbplats: SOS Alarm

Socialjour, kvällar och helger – telefon 060-12 61 82

Socialjourens öppettider
Måndag-torsdag, klockan 16.30-22.00
Fredag, klockan 16.30-24.00
Lördag, klockan 15.00-24.00
Söndag, röd dag och dag före röd dag, klockan 15.00-22.00

Psykiatrisk jourmottagning – telefon 060-18 18 71

De psykiatriska öppenvårdsmottagningarna når du via Sundsvalls sjukhus växel:
Telefon: 060-18 10 00

Akut hjälp vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Webbplats: Att må dåligt “psykisk ohälsa hos barn och unga”, Region Västernorrland

Kvinnojourer

Kvinnogemenskap

Jourtelefon: 060-12 69 90
Webbplats: Kvinnogemenskap Sundsvall

Kvinnofrid

Nationell jourtelefon: 020-50 50 50
Webbplats: Kvinnofridslinjen

Sjukvårdsrådgivning – 1177

Ring dygnet runt, för råd om vård.
Telefon: 1177
Sjukvårdsrådgivning via texttelefon: 020-33 00 00
Webbplats: Sjukhusrådgivningen, 1177

Tandakuten Folktandvården

Webbplats: 1177.se/tandakuten

Berätta om missförhållanden i HVB-hem eller familjehem

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett 020-nummer för dig som bor i HVB-hem eller familjehem. Hit kan du ringa eller mejla och få veta dina rättigheter och framföra klagomål om du anser att du blir illa behandlad.
Telefon: 020-120 06 06
Mejla IVOs barnhandläggare: beratta@ivo.se
Webbplats: För placerade barn och unga, Inspektionen för vård och omsorg

Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112.
Webbplats: Misstanke om barn som far illa, sundsvall.se

Hopp, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Har du själv varit utsatt och behöver någon att tala med, eller är du orolig för ditt barn eller någon annan närstående? Har du frågor eller funderingar om sexuella övergrepp?
Här finns jourmejl för råd och stöd för personer med frågor om sexuella
övergrepp:
Webbplats: Hopp Norrköping, riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Jourhavande adoptionskompis

För dig som är adopterad och vill prata med någon annan adopterad.
Öppet tisdagar 18.00-21.00.
Jourtelefon: 020-64 54 30

Nationella hjälplinjen för personer i psykisk kris

Rådgivning via jourtelefonsamtal för personer i psykisk kris och deras närstående.
Jourtelefon: 0771-22 00 60
Webbplats: Nationella Hjälplinjen för personer i psykisk kris

Stödmottagning (före detta brottsofferjouren) för homo-, bi- och transpersoner

Alla homo, bi och transpersoner som är hotade, trakasserade, utsatta för psykisk och/eller fysisk misshandel uppmanas kontakta oss.
Jourtelefon: 020-34 13 16
Webbplats: RFSL Stödmottagning (före detta brottsofferjour)

Bufff

Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård kan kontakta oss. Bufff är en religöst och politiskt obunden nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.
Telefon: 020-20 03 30
Webbplats: Bufff, barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

Distriktsveterinärerna

Telefon, Sundsvall: 010-122 85 00, telefontid 08.00-17.00
Webbplats: Distriktsveterinärerna Sundsvall

Jourhavande präst

Jouren är öppen för alla och du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att få ringa. Tron på Gud är en självklar förutsättning för oss som arbetar i jouren, men vi talar inte om Gud om du inte själv önskar det.
Öppet 21.00-06.00 varje natt.
Jourtelefon: 112, begär jourhavande präst

Anonyma Alkoholister, AA i Sundsvall

En gemenskap där man delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Telefon: 070-226 23 57
Webbplats: Anonyma Alkoholister

Spelberoendes hjälplinje

Hit kan spelberonde och anhöriga ringa för att få råd och stöd.
Telefon: 020-81 91 00
Webbplats: Stödlinjen, spelberoendes hjälplinje

Suicid prevention och efterlevandes stöd (SPES)

För alla som mist en närstående genom självmord. Det är svårt att tala om självmord, ibland till och med inom familjen.
Jourtelefon, alla dagar 19.00-22.00: 020-18 18 00
Webbplats: Suicid prevention och efterlevandes stöd (SPES)

Rådgivningsbyrån – RÅBA

Välkommen till Sundsvalls kommuns Rådgivningsbyrå i alkohol- och narkotikafrågor – RÅBA. Verksamheten erbjuder hjälp till enskilda, familjer och arbetsplatser. Mottagningen är till för dig som upplever att alkoholen börjar bli ett bekymmer, som är beroende av alkohol, droger eller läkemedel, som är närstående eller anhörig.
Telefon: 060-19 22 87, 060-19 21 27
Rådgivningsbyrån – RÅBÅ, Sundsvall.se

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen är en verksamhet som erbjuder samtal vid problem i par-, familje- och nära vuxenrelationer. Telefontid vardagar 08.30-09.30.
Telefon: 060-19 18 90
Familjerådgivningen, Sundsvall.se

Terrafem Nationell

Jourtelefon på 43 språk för kvinnor och flickor med invandrarbakgrund som är utsatta för våld.
Jourtelefon: 020-52 10 10
Webbplats: Terrafem

Barnens hjälptelefon

Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.
Telefon: 116 111
Webbplats: Bris för dig som är ung

Bris vuxentelefon

Du kan ta upp problem som gäller dina egna eller andras barn och få information om vart du kan vända sig för att få ytterligare hjälp.
Jourtelefon: 077-150 50 50
Webbplats: BRIS för vuxna

Rädda Barnens vuxentelefon

För alla föräldrar som behöver en annan mamma eller pappa att prata med. Inget problem är för litet. Inget problem är för stort.
Telefon: 020-786 786

Föräldratelefon – MIND föreningen för psykisk hälsa

Är du förälder, eller annan vuxen, och har bekymmer eller frågor om barn i din närhet? Har du funderingar om din roll som förälder? Ring föräldratelefonen.
Telefon: 020-85 20 00
Webbplats: MIND –  föreningen för psykisk hälsa

Föräldraföreningen Mot Narkotika

Att vara mamma eller pappa till ett barn som missbrukar droger är oerhört svårt, kanske bland det svåraste. Även de gånger “endast” misstanken finns, kan det vara skönt att få träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter.
Telefon: 08-642 06 50
Webbplats: FMN, Riksförbundet föräldraföreningen mot narkotika

Hassela Helpline

Jourtelefon och en chatt dit du kan höra av dig om du oroar dig för ett barn eller en kompis upp till 25 år som kan vara på fel väg. Du är alltid anonym när du hör av dig till oss! Hassela Helpline

Föräldramottagningen

Öppen mottagning för dig som förälder som vill prata om ditt föräldraskap och ditt barn.
Telefon: 060-19 27 99
Föräldramottagningen, Sundsvall.se

Giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Öppet dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.
Telefon: 112 vid förgiftning, 010-456 6700 i mindre brådskande fall.
Webbplats: Giftinformationscentralen

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Chatta med Jourhavande kompis, Röda Korset
Öppettider: vardagar 18-22 och helger 14-18.

HBTQ-jouren

RFSL bedriver stödmottagning för hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.

Webbplats: HBTQ-jouren, RFSL

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.