Lokala naturvårdsprojekt, fakta

Naturvårdsprojekt drivs främst genom lokala naturvårdssatsningen LONA.

LONA ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Bidraget ska stimulera naturvårdsprojekt som bygger på sociala initiativ och delaktighet. Projektbidraget kan sökas för kunskapsuppbyggnad, utredningar, skötsel, restaurering eller information samt åtgärder som främjar friluftsliv i naturmiljöer.

Sista ansökningsdag för LONA-projekt är 1 december varje år. Det är kommunen som ansöker om bidrag och länsstyrelsen som beslutar om vilka projekt som ska beviljas.

Läs mer om LONA på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida

Läs mer om pågående och avslutade projekt i Naturvårdsverkets LONA-register

Om du vill initiera ett lokalt naturvårdsprojekt kan du ta kontakt med kommunens kontaktperson för LONA, Jens Löfgren på miljökontoret.

 

 

Kontakt

Jens Löfgren Biolog

060-19 15 14, 072-146 78 24

Miljökontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.