Kontaktuppgifter bygglov

Har du frågor om bygglov är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss om du har frågor kring ett planerat byggprojekt, bostadsanpassning eller för frågor om ritningsarkivet.

Vi på bygglovavdelningen hanterar följande ärenden:

 • Bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked
 • Anmälan
 • Strandskyddsdispens
 • Bostadsanpassning

OBS! Antalet ansökningar har nästan fördubblats som en corona-effekt. Bygglovsavdelningen har därför en högre belastning än vanligt. Det betyder att det kan ta något längre tid än normalt att få svar från oss eller att komma i kontakt med våra bygglovshandläggare och inspektörer. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Från och med april 2020 blir utskick från bygglovavdelningen digitala. Vi arbetar för att minska kommunens klimatpåverkan och skickar därför digital post för vissa delar av bygglovsprocessen.

Vi skickar i första hand bygglovshandlingarna via Mina Meddelanden. Har du inte anslutning till en digital brevlåda skickar vi handlingarna till dig via den e-postadress som du angivit. Saknas e-postadress skickar vi handlingarna med ordinarie postgång.

Information om digital brevlåda

 • Använd vår e-tjänst i första hand för att komma i kontakt med bygglovshandläggare: Kom i kontakt med en bygglovhandläggare
 • Om du söker bygglovsritningar rekommenderar vi att du använder vårt digitala arkiv:  Digitalt ritningsarkiv
 • Om du behöver beställa exempelvis nybyggnadskarta eller tomt/fastighetskarta kan du använda vår e-tjänst: Beställa nybyggnadskarta
 • Om du har ett inplanerat arbetsplatsbesök eller slutsamråd kommer din byggnadsinspektör att kontakta dig och boka en ny tid om det inte går att genomföras som planerat.

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss?

Bygglovavdelningen är öppen 08.00-17.00 vardagar. För besök hos en handläggare eller inspektör angående ett ärende måste du boka tid. Det gör du via mejl till bygglovsavdelningen. På grund av den pågående pandemin kan vi tyvärr inte ta emot vanliga fysiska besök.

Kontakt Bygglovavdelningen

 • Skicka ett mail till bygglov@sundsvall.se
 • Telefon till avdelningen 060-19 13 11 vardagar 08.00-17.00.
 • Bygglovhandläggare: Fram till den 31 augusti 2021 kommer våra bygglovhandläggare bara ha telefontider mellan 8-9 och 13-14.
 • Handläggare för bostadsanpassning: telefontid vardagar 9:30-11.00.

Har du allmänna frågor, behöver hjälp med ritningsarkivet eller har fakturafrågor?

Du är välkommen att ta kontakt med vår administration som kan hjälpa dig. Du når dem enklast genom att maila till bygglovsavdelningen.

Har du ett pågående ärende och vill komma i kontakt med din handläggare eller inspektör?

Du som har ett ärende hos oss får ett automatiskt mail om vem som ansvarar för ditt ärende under förutsättningen att du angett en e-postadress i din ansökan/anmälan. Om vi önskar få in kompletterande handlingar till ärendet hör vi av oss till dig. Du kan självklart även ringa eller skicka ett mail till bygglovavdelningen.

Kontakta en bygglovhandläggare om du har frågor om bygglov, förhandsbesked, strandskydd med mera.

Om du vill kontakta våra bygglovhandläggare och inte har ett pågående ärende hos oss kan du skicka in din fråga via vår digitala fråge-tjänst Kom i kontakt med en bygglovhandläggare. Vi svarar på alla frågor i turordning. På grund av hög arbetsbelastning kan svar dröja något längre än normalfall.

Ritningsarkivet

Vårt ritningsarkiv finns tillgängligt för alla på Sundsvall.se. Via kan du hitta instruktioner för att söka och ladda ner ritningar ur arkivet. Nyligen avslutade ärenden har ofta inte hunnit läggas in. Om du önskar hjälp med ritningsarkivet kan du ta kontakt med vår administration genom att skicka ett mail till bygglovavdelningen.

Bra att veta om ritningsarkivet:

 • Behöver du en enklare karta (ofta kallad för situationsplan eller tomt/fastighetskarta)? Du kan själv skapa eller beställa ett kartunderlag via lantmäteriets e-tjänst:
 • Avdelningen stänger tidigare vardag innan röd dag. Bygglovavdelningen och flera andra avdelningar stänger vid lunchtid den vardag som är före en röd dag i kalendern. Det betyder att du inte kan nå oss via telefon eller mail under den eftermiddagen.

Skicka post till bygglovavdelningen

Om du vill skicka in handlingar via post kan du göra det till:

Bygglovsavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

eller lämna dem i kommunhusets reception, Norrmalmsgatan 4.

Hur fattas våra beslut?

Det är stadsbyggnadsnämnden som är ytters ansvarig vid beslut om de ärenden som vi hanterar (lov, anmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och bostadsanpassningsärenden). Nämnden har beslutat att bygglovavdelningen får ta beslut i vissa ärenden på delegation det vill säga utan att alla beslut behöver tas upp vid nämndens sammanträden. Kontakta stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se om du vill ta del av den gällande delegationsordningen för stadsbyggnadsnämnden.

Avdelningschef

Alexandra Lagerlund
Telefon: 060-19 18 62

Ritningsarkiv

Telefontid: 08.00-17.00
Telefon: 060-19 13 11

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och 13.00-14.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.