Kontaktuppgifter bygglov

Kontakta oss om du har frågor kring bygglov, rivning, anmälan, ritningsarkiv eller andra ärenden som handlar om ditt byggprojekt.

OBS! Antalet bygglovsansökningar har nästan fördubblats som en corona-effekt. Bygglovsavdelningen har därför en högre belastning än vanligt. Det betyder att det kan ta något längre tid än normalt att få svar från oss eller att komma i kontakt med våra bygglovshandläggare och inspektörer. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Från och med april 2020 blir utskick från bygglovavdelningen digitala. Vi arbetar för att minska kommunens klimatpåverkan och skickar därför digital post för vissa delar av bygglovsprocessen.

Vi skickar i första hand bygglovshandlingarna via Mina Meddelanden. Har du inte anslutning till en digital brevlåda skickar vi handlingarna till dig via den e-postadress som du angivit. Saknas e-postadress skickar vi handlingarna med ordinarie postgång.

Information om digital brevlåda

  • Använd vår e-tjänst i första hand för att komma i kontakt med bygglovshandläggare: Kom i kontakt med en bygglovhandläggare
  • Om du söker bygglovsritningar rekommenderar vi att du använder vårt digitala arkiv:  Arkiv för bygglovsritningar
  • Om du behöver beställa exempelvis nybyggnadskarta eller tomt/fastighetskarta kan du använda vår e-tjänst: Beställa nybyggnadskarta
  • Om du har ett inplanerat arbetsplatsbesök eller slutsamråd kommer din byggnadsinspektör att kontakta dig och boka en ny tid om det inte går att genomföras som planerat.

Har du frågor om bygglov?

Bygglovavdelningen är öppen 08.00-17.00 vardagar. För besök hos en handläggare eller inspektör angående ett ärende måste du boka tid. Det gör du via mejl till bygglovsavdelningen.

Kontakt Bygglov

  • bygglov@sundsvall.se
  • Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag (OBS! Fram till den 31 maj 2021 kommer våra handläggare bara kunna ha telefontider mellan 8-9 och 13-14).

Skicka dina handlingar via post till:

Bygglovsavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

eller lämna dem i kommunhusets reception, Norrmalmsgatan 4.

Du kan också använda e-tjänst för att komma i kontakt med en handläggare.

Kom i kontakt med en bygglovhandläggare

Har du ett pågående ärende och vill komma i kontakt med din handläggare eller inspektör?

Du som har ett ärende hos oss får ett svar där det framgår vem som handlägger ditt ärende. Du kan självklart även ringa eller skicka ett mejl till bygglovavdelningen.

Avdelningschef

Alexandra Lagerlund
Telefon: 060-19 18 62

Ritningsarkiv

Telefontid: 08.00-17.00
Telefon: 060-19 13 11

bygglov@sundsvall.se 060-19 13 11

bygglov@sundsvall.se 060-19 13 11

bygglov@sundsvall.se 060-19 13 11

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.