Kontaktuppgifter bygglov

Kontakta oss om du har frågor kring bygglov och anmälan.

Upplysningar om bygglov och anmälan

Receptionen för bygglovavdelningen är öppen 08.00-16.00 vardagar. För besök hos en handläggare angående ett ärende måste du boka tid med någon av handläggarna. Det gör du via mejl eller genom att ringa under telefontid. Se kontaktuppgifter och telefontider nedan.

Skicka dina handlingar via post till:

Bygglovavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

eller lämna dem på:

Byggavdelningen på plan 4
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Har du frågor om bygglov?

Mejla gärna dina frågor till oss på bygglovavdelningen:

Har du ett pågående ärende och vill komma i kontakt med din handläggare?

Boka en tid med oss via mejl eller telefon direkt till bygglovshandläggare, tillsynshandläggare och byggnadsinspektörer, kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Telefontider: 08.00-09.00 samt 13.00-14.00, måndag – fredag.

Bygglovhandläggare

Lollo Åhström
Bygglovhandläggare
Telefon: 060-19 16 03

Nina Hallin
Bygglovhandläggare
Telefon: 060-19 26 34

Anna Jermolajeva Höglund
Bygglovarkitekt
Telefon: 060-19 13 53

Heléne Abrahamsson Östlund
Tillsynshandläggare
Telefon: 060-19 13 67

Hanna Blomqvist Pettersson
Bygglovhandläggare
Telefon: 060- 19 16 36

Administration

Telefon: 060-19 13 11

Susanne Österlund Häggmark
Upplysningar bygglov, anmälan.
Diarieföring, ärendeberedning, utskrift av bygglov och debiteringar.

Ulrika Södergårds
Upplysningar bygglov, anmälan.
Diarieföring, ärendeberedning, utskrift av bygglov och debiteringar.

Mikael Kälenmark
Upplysningar bygglov, anmälan.
Diarieföring, ärendeberedning, utskrift av bygglov och debiteringar.

Byggnadsinspektörer

Tommy Suokas
Byggnadsinspektör, fukt och inomhusmiljö
Telefon: 060-19 84 25, 070-371 29 33

Susanna Åström
Byggnadsinspektör
Telefon: 060-19 13 87, 073-270 56 36

Cecilia Eklund
Byggnadsinspektör
Telefon: 060-19 12 94, 073-275 40 77

Richard Hvirfvel
Byggnadsinspektör
Telefon: 060-19 13 37

Avdelningschef

Anders Bolin
Tillförordnad avdelningschef
Telefon: 060-19 15 47

Ritningsarkiv

Telefontid: 13.00-14.00
Telefon: 060-19 13 11

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-09.00 samt 13.00-14.00, måndag-fredag

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.