El grund

Elektriker arbetar med installationer, underhåll och reparationer på ett tekniskt och hantverksmässigt sätt.

Vad gör en installationselektriker egentligen? Linda Johansson berättar om jobbet som installationselektriker. Filmen är från Arbetsförmedlingen (3:13 minuter).

Om utbildningen:

  • Studieort: Sundsvall.
  • Anordnare: Astar Sundsvall, Björneborgsgatan. Vuxenutbildningens regi.
  • Utbildningstid: 30 veckor för grundutbildningen. Efter grundutbildningen väljs inriktning mot Installation, Industri eller Larm. Då tillkommer 20-26 veckor beroende på vilken inriktning du väljer.
  • Förkunskapskrav: Svenska grund del 4 / Svenska som andraspråk grund del 4.

15 % av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats. Där får du träna på de praktiska momenten och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. I utbildningen ingår en orienteringskurs på 50 poäng.

Du ansöker hela utbildningen på 30 veckor men blir i första läget antagen till en 2 veckors orienteringskurs. Om du efter orienteringskursen bedöms ha förutsättningar att klara av resterande utbildning blir du automatiskt antagen till fortsättningen. Du får mer information i antagningsbesked och vid kursstart.

Installationselektriker

650 gymnasiepoäng cirka 26 veckor
En installationselektriker drar in ledningar och installerar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier.

Industrielektriker

500 gymnasiepoäng cirka 20 veckor
Industrielektriker kallas ibland automationstekniker eller instrumenttekniker. En industrielektriker arbetar med styr- och reglerteknik inom industri. Just nu finns ett stort behov av den här kompetensen på arbetsmarknaden, det innebär såklart goda möjligheter för dig att få jobb efter utbildningen.

Larm

500 gymnasiepoäng cirka 20 veckor
En utbildning för dig som vill arbeta som larm och säkerhetstekniker i till exempel ett elteknikföretag där huvudsysselsättningen oftast är installationer av olika slag.

Om yrket elektriker

Information om lönesättning, kunskaper och arbetsuppgifter: Elektrikeryrken, Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Vägledare yrkesutbildning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.