Friluftsliv – Skolavtal

Aktiviteter i naturen

Bilaga 5 till Skolavtalet.

Alla friluftsdagar bokas genom uthyrningsbyrån. Därmed kan K&F styra så att eleverna får en bra upplevelse från besöket på friluftscentrum. Vid spontanbesök finns risk att ert besök kolliderar med andra skolors friluftsdagar och all annan verksamhet som pågår i området.

Följande områden kan bokas

Vinter 1 december – 30 april

 • Skidspår
 • Pulkabacke vid Högt o Lågt
 • Grillplatsen närmast Raststugan

Barmark 1 maj – 15 november

 • Gräsytan vid Stadion
 • Grillplatsen närmast Raststugan
 • Discgolf
 • Björnstigen
 • Tarzanstigen

Vintertid är Friluftscentrum först och främst en skidanläggning vilket innebär att

 • Skidor är ett krav i spåren. Ej tillåtet att gå eller sitta i spårområdet eller på skidstadion.
 • Man följer åkriktningen
 • Promenad endast tillåtet på tillgänglighetsslingan.
 • Pulka hänvisas till våra två pulkabackar, den ena i anslutning till höghöjdsbanan vid parkeringen och den andra bakom Raststugan.
 • Mat eller fika intas vid eller i anslutning till bänkbord. Skräp slängs i soptunnor i anslutning till bänkborden. För att minska risk för nedskräpning vill vi att ni undviker festis med sugrör eller liknande och annat som lätt slängs i naturen. Använd hellre saft i dunk och egen mugg. Vid nyttjande av engångsbestick och tallrik använd miljövänliga alternativ.
 • Raststugan används enbart av de som köper fika i raststugan och är inget uppehållsrum.
 • Vintertid är det inte tillåtet att spela brännboll, fotboll eller liknande på stadion.
 • Spåren på Södra berget är betalspår och visa därför extra hänsyn till dom som åker på spåren och har betalat spåravgift.
 • Vagnar finns att låna för att dra in mat/fika och utrustning från parkeringen.
 • Vid behov kan man att låna skidor och skridskor från Fritidsbanken. Information om öppettider och plats för utlåning: https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/fritidsbanken/

Lärare på plats ansvarar

 • för ordning och reda på anläggningen samt att allt skräp plockas upp innan klassen/klasserna lämnar anläggningen.
 • för att meddela sitt mobilnummer till personalen i Raststugan direkt vid ankomst.

Barmark 1 maj till 15 november

Området omfattas av rullskidsbana, discgolfbana, cykelleder, vandringsleder, naturstig, grillplatser, äventyrsspår (Tarzanstigen och Björnstigen) utegym, och gräsyta på stadion.

Under barmarkssäsong är detta en anläggning för många aktiviteter vilket innebär att:

 • Rullskidbanan är till för rullskidsåkning och inlines. För att minska risk för skador är det inte tillåtet att gå eller springa i rullskidbanan.
 • Undvik att gå på de spår som är cykelleder. Dessa är särskilt utmärkta. Cyklar kan komma fort vilket kan leda till olyckor om det finns elever på cykellederna.
 • Vandring/löpning hänvisas till övriga grusade spår och leder samt den asfalterade tillgänglighetsslingan.
 • Mat eller fika intas vid eller i anslutning till bänkbord. Skräp slängs i soptunnor i anslutning till bänkborden. För att minska risk för nedskräpning vill vi att ni undviker festis med sugrör eller liknande och annat som lätt slängs i naturen. Använd hellre saft i dunk och egen mugg. Vid nyttjande av engångsbestick och talrik använd miljövänliga alternativ.
 • Raststugan används enbart av de som köper fika i raststugan och är inget uppehållsrum.
 • Vagnar finns att låna för att dra in mat/fika och utrustning från parkeringen.
 • Frisbees finns att låna i raststugan.

Lärare på plats ansvarar

 • för ordning och reda på anläggningen samt att allt skräp plockas upp innan klassen/klasserna lämnar anläggningen.
 • för att meddela sitt mobilnummer till personalen i Raststugan direkt vid ankomst.

Övrigt 

Förslag är att jobba årskursvis vilket brukar underlätta för att anpassa och göra en bra upplevelse för eleverna. Uthyrningsbyrån eller Friluftscentrum kan ge förslag på andra anläggningar om det redan är bokat på Södra Berget.

Vid bokning ska särskild blankett fyllas i och lämnas in till uthyrningsbyrån. Förutsättningar för bokning av K&Fs bokningsbara anläggningar finns i skolavtalet bilaga 8.

Antal besökare i respektive område. Max antal
Skidspår  200
Grillplats närmast Raststugan  100
Pulkabacke vid Högt & lågt   60
Diskgolf, Björnstig och Tarsanstig   60

 

Alla friluftsdagar bokas genom uthyrningsbyrån. Därmed kan vi styra så att ni och eleverna får en bra upplevelse från besöket i Sidsjöns naturreservat och friluftsområde. Vid spontanbesök finns risk att ert besök kolliderar med andra skolors friluftsdagar och annan verksamhet som pågår i området.

Följande områden kan bokas

Vinter vecka 2-12 (avvikelse kan förkomma beroende på snötillgång)

 • Sidsjöbacken
 • Pulkabacke med skidlek
 • Isen med isbana och isvak
 • Isfiske
 • Längdspår runt sjön
 • Promenad- och löpspår runt sjön

Barmark

 • Grillplatser vid Sidsjöstugan
 • Gräsområdet vid pulkabacke/skidlek
 • Spåret runt sjön

Vintersäsong. v.2 till och med v.12.

På vintern består anläggningen av slalombacke, pulkabacke, grillplatser, längdspår och när möjlighet ges även isvak och isbana på sjön.

För att det ska fungera i samband med friluftsdagar gäller följande:

 • Skidor är ett krav i skidspåret. Gå eller vistas inte i spåret utan skidor.
 • Promenad sker på gångbanan runt sjön. Det är även tillåtet att gå på isbanan när den är öppen.
 • Mat eller fika intas vid eller i anslutning till bänkbord. Skräp slängs i soptunnor i anslutning till bänkborden. För att minska risk för nedskräpning vill vi att ni undviker Festis med sugrör eller liknande och annat som lätt slängs i naturen. Vi förordar saft i dunk och egen mugg/kåsa. Vid nyttjande av engångsbestick och tallrik använd miljövänliga alternativ.
 • Sidsjöstugan används enbart av de som köper fika i Sidsjöstugan och är inget uppehållsrum.
 • Värmestugan är öppen och kan användas under friluftsdagar. Tänk på att om det är flera skolor och klasser som har friluftsdag samtidigt att samnyttjandet behöver fungera för alla.
 • Vagnar finns att låna för att dra in mat/fika och utrustning från parkeringen. Om behov finns kontakta personal på anläggningen vid ankomst.

Lärare på plats ansvarar för

 • ordning och reda på anläggningen samt att allt skräp plockas upp innan klassen/klasserna lämnar anläggningen. Om sopkärlen blir fulla så säger man till personalen.
 • att meddela sitt mobilnummer till personalen i liftkuren, vid ankomst.
Antal besökare i respektive område. Max antal
Slalombacken med grillplatser 300
Pulkabacke/skidlek (gräsyta vid barmark) 60
Isbana 60
Längdspår runt sjön 100

 

Stora liften ingår. Om önskemål finns att även lilla liften ska vara igång bokas den separat i gällande bokningsblankett. Kostnaden per dag är 1 500 kr som debiteras bokande skola. Ansvarig lärare (per skola) kvitterar ut liftkorten i liftkuren samt lämnar sitt mobilnummer till liftpersonalen. Korten återlämnas av ansvarig lärare till personalen i liftkuren efter friluftsdagens slut.

Avbokning av friluftsdag i backen måste göras minst en vecka i förväg. Ej avbokad dag debiteras med 2 000 kr. Uppdelning av elever i backe och övriga ytor sker i samband med bokningsförfrågan.

Vid behov att låna skidor, skridskor m.m. finns möjlighet att låna från Fritidsbanken. Information om öppettider och plats för utlåning hittar ni på bifogad länk https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/fritidsbanken/

Barmark. v.15  till och med v.46 (avvikelse kan förkomma beroende på snötillgång)

Området omfattas av grillplatser, spår runt sjön, utegym, badplats och fiskebryggor.

För att det ska fungera i samband med friluftsdagar gäller följande:

 • Mat eller fika intas vid eller i anslutning till bänkbord. Skräp slängs i soptunnor i anslutning till bänkborden. För att minska risk för nedskräpning vill vi att ni undviker festis med sugrör eller liknande och annat som lätt slängs i naturen. Vi förordar saft i dunk och egen mugg/kåsa. Vid nyttjande av engångsbestick och tallrik använd miljövänliga alternativ.
 • Sidsjöstugan är stängd. Toaletter är öppna.
 • Värmestugan kan vid behov öppnas men bokas då separat.
 • Bryggor runt sjön och vid Sidsjöstugan samt sjön i sig lämpar sig väl för aktiviteter som fiske, kanot, bad etc. Dessa kan ej bokas.
 • Vagnar finns att låna för att dra in mat/fika och utrustning från parkeringen. Om behov finns kontakta personal på anläggningen vid ankomst.

Lärare på plats ansvarar för

 • ordning och reda på anläggningen samt att allt skräp plockas upp innan klassen/klasserna lämnar anläggningen. Om sopkärlen blir fulla så säger man till personalen.
 • att meddela sitt mobilnummer till personalen i liftkuren, vid ankomst.
Antal besökare i respektive område. Max antal
Grillplatser vid Sidsjöstugan 100
Gräsyta vid skidlek 100
Spåret runt sjön 200

 

Övrigt

Förslag är att jobba årskursvis vilket brukar underlätta för att anpassa och göra en bra upplevelse för eleverna. Uthyrningsbyrån eller Friluftscentrum kan ge förslag på andra anläggningar om det redan är bokat i Sidsjöns naturreservat och friluftsområde. Vid bokning ska särskild blankett fyllas i och lämnas in till uthyrningsbyrån. Förutsättningar för bokning av K&Fs bokningsbara anläggningar finns i skolavtalet bilaga 8.

I mån av tid kan K&F komma ut och dra spår i anslutning till respektive skola. K&F kommer då ut med en mindre maskin och drar ett spår. Ingen kostnad utgår. För att boka in spårning tar representant från BoU kontakt med arbetsledare på K&F johan.naslund@sundsvall.se och lämnar önskemål om datum och tid för dragning av spår. När spårning sker ansvarar den som bokat för att inga skolelever finns i anslutning till området som ska spåras.

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.