Vård- och omsorgsnämnden

Här hittar du senaste ärendelistan och protokollen med vilka beslut nämnden fattat i de olika ärendena.

Senaste ärendelistan

 • 27 januari
 • 23 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 15 juni
 • 26 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 24 november
 • 16 december.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för

 • Äldreomsorg
 • Hälso- och sjukvård
 • Omsorg om funktionsnedsatta.

Vård- och omsorgsnämndens förvaltning heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämnden har ett arbetsutskott som förbereder ärenden inför beslut i vård- och omsorgsnämnden. Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter och ersättare i Vård och omsorgsnämnden, Troman Publik
Ledamöter och ersättare i Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, Troman Publik
Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun, pdf

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden Myndighetspostlåda

Mikael Westin Vård- och omsorgsnämndens ordförande

073-040 35 89

Sara Österholm Nämndsekreterare

060-19 10 87

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.