Vård- och omsorgsnämnden

Här hittar du senaste ärendelistan och protokollen med vilka beslut nämnden fattat i de olika ärendena.

Senaste ärendelistan

 • 2 januari (konstituerande sammanträde)
 • 22 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 16 juni
 • 19 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för

 • äldreomsorg
 • hälso och sjukvård
 • omsorg om funktionsnedsatta

Vård- och omsorgsnämndens förvaltning heter Vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård och omsorgsnämnden har ett arbetsutskott som förbereder ärenden inför beslut i vård och omsorgsnämnden. Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter och ersättare i Vård och omsorgsnämnden, troint.sundsvall.se
Ledamöter och ersättare i Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, troint.sundsvall.se
Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun, pdf

Kontakt

Niklas Säwén (S) Ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Myndighetspostlåda Vård och omsorgsnämnden

Sara Österholm Nämndsekreterare

060-19 10 87

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.