Servicegarantier

Du ska få tjänster som är av god kvalitet, tillgängliga och på lika villkor för alla. Det är kortfattat vad kommunens servicegarantier innebär.

En servicegaranti är en beskrivning av vad medborgare, brukare och företag i Sundsvall kan förvänta sig av en viss kommunal tjänst, service eller verksamhet.

I grundlöftet ingår:

  • Att du kan kontakta kommunen dygnet runt via antingen olika e-tjänster, e-post, röstbrevlåda eller här på kommunens webbplats, www.sundsvall.se
  • Att du får svar på brev och e-post inom sju dagar. Behöver vi längre tid på oss, meddelar vi dig vem som handlägger ditt ärende och hur lång tid det kommer att ta
  • Att försöka ta emot besök av dig på tider som passar dig
  • Att erbjuda dig som är företagare en koordinator som samordnar ditt ärende mellan berörda förvaltningar om det behövs, när du söker tillstånd som berör fler förvaltningar och bolag. Koordinatorn bjuder då in till ett möte mellan berörda parter inom två veckor.

Servicegarantier – våra löften till dig

Observera att det inte finns aktuella servicegarantier för alla kommunens verksamheter. Flera garantier kommer att utvecklas efter hand.

Frågor och funderingar

Har du frågor om vad som gäller för någon viss verksamhet, ta kontakt direkt med dem.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Servicegarantier till företag

Service och kvalitetsarbete

Kontakt

Karin Nyman Kvalitets- och utvecklingsstrateg

060-19 13 91

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.