Servicegarantier till företag

Sveriges vassaste servicegarantier

Sundsvalls kommun har ambitionen att erbjuda Sveriges vassaste Servicegaranti till företag. Målet med de sex olika garantierna är att minska byråkratin, öka servicekvaliteten och effektivisera ärendehandläggningen på de kommunala förvaltningarna. Det kan gälla till exempel ansökningar om bygglov och serveringstillstånd.

Sundsvalls kommuns sex Servicegarantier kan du läsa mer om här.

Samordningsmöte / Tidigt kundmöte

Om du har ett tillståndsärende, eller en projektidé som berör flera förvaltningar, bolag eller myndigheter är det Näringslivsbolagets Laila Bergström du ska kontakta. Så snart som inom två veckor kan du bli erbjuden ett möte där alla involverade aktörer samlas och tar itu med ditt ärende.
Allt om våra servicegarantier hittar du hos Näringslivsbolaget.

Servicegarantier, Näringslivsbolaget

Kontakt

Laila Bergström Inflyttningslots

072-147 14 72

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Stora torget
852 30 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.