Parker och grönområden

Sundsvall har många fina parker och grönområden som du kan besöka. Det finns klassiska parker, esplanader, moderna parker och naturlika landskapsparker.

Parker centrala Sundsvall

Badhusparken är en långsträckt park längs Selångersåns norra strand med många stora pilar som ger parken dess lummiga känsla. Parken anlades 1853 i samband med att en vattenkur-inrättning byggdes här.

Bünsowska tjärnen är en lugn oas med en damm i mitten. Under början 2000-talet renoverades parken grundligt och möjligheten att komma nära vattnet är nu större än tidigare. Dammen skapades 1885 av Västra tjärn som låg här innan genom att man ledde friskt vatten från Sidsjön till den gamla tjärnen. Bakom vattenledningen stod träpatronen Fredrik Bünsow

Bäckparken är ett omväxlande öppet och lummigt parkområde i Skönsmon. Parken omgärdar Stavsättsbäcken vid Södra bergets fot och i mitten av parken finns en lekplats.

Esplanaden är en promenadpark som ligger mitt i Esplanaden i centrala Stenstaden. Parken anlades 1888 som en brandgata och den sträcker sig genom hela Stenstaden, från Bergsgatan i söder till Sjögatan i norr. Här finns många sittplatser och blomsterplanteringar. Hela parkområdet har renoverats under de senaste tio åren med bland annat nya träd, planteringar och gångvägar. I den norra delen, kvarteret Oasen, kommer den nya Hållplats Stenstan att byggas som stadsbusstrafiken ska utgå ifrån. Just nu genomförs tillfälliga lösningar i parken.

Fagerdalsparken ligger utmed Sidsjöbäcken och är ett populärt promenadstråk. I parken finns ett karaktärsfullt vattenfall som är belyst, en lekpark och stora gräsytor som kan användas för bollspel och solbad. Parken rustades upp 2014.

Fridhemsparken är ett en kilometer långt grönområde längs Grevebäcken på Södra Bergets sluttning. Parken kallas av många även Grevebäcksparken. Längs bäckravinen finns många spännande växter som exempelvis katsura, ett träd som doftar om hösten. I den nedre delen av parken blommar rhododendron vackert om våren.

Hamnträdgården anlades 2004-2005 i Inre Hamnen. Träd omgärdar den öppna parken som innehåller en lekplats, perennrabatter, planteringar och stora gräsytor. Parken ansluter till hamnområdets kajer där det går att komma nära vattnet och ta del av båtlivet. Parken rustades upp 2018.

Hantverksparken vid Södra Allén har renoverats och färdigställdes under 2016. Här finns dels en lekplats, dels ett utegym som blivit mycket populärt. Här finns även en mindre grusplan för aktiviteter, inbjudande sittplatser och nyplanterade träd.

Hedbergska parken är en central park i västra Stenstaden. Parken anlades på mark som J A Hedberg skänkte till staden år 1899 och rustades upp 2015. Parkstrukturen är till stor del densamma som tidigare och körsbärsträden runt mitten av parken finns kvar. Parken har öppnats upp ut mot gräsytorna. Lekredskapen stimulerar både hörsel och syn. Det finns hoppkuddar, dansrutor, talrör och pelare med vattenvirvel. Konstverket Vägval, i folkmun även kallad ja och nej-statyn, av Jack Grafström har flyttats och blivit en del av aktiviteterna i de centrala delarna av parken.

Utanför Kulturmagasinet finns denna mycket populära och välbesökta park. Här finns en kreativ lekplats med plats för aktiviteter för barn i alla åldrar. Här finns sköna sittplatser och vackra planteringar.

Stadshusparken ligger bakom Stadshuset och söder om Stora torget. Parken har stora perennrabatter som ramar in de centrala delarna av parken med fontänen Dialog av Christian Partos som mittpunkt. Kvarteret Hedern bakom Stadshuset var bebyggt fram till 1933 då en park anlades här.

Norrmalmsparken har i samband med kajrenoveringar rustats upp och längs den trappade kajen och på gräsytorna går det bra att njuta av solen om sommaren. Här finns en fiskeplats och en aktivitetsyta där det går att spela basket bland annat. Under 2011 blev den Caféön färdig med bland annat en café/restaurangbyggnad. I början av 1900-talet var området delvis bebyggt med magasinsbyggnader och fiskebodar. Idag är parken en del i ett populärt parkstråk längs Selångersån. Här finns även en skatepark.

Skolparken ligger vid GA-skolan där Skolhusallén möter E14. Parken anlades 1907. Parken har en central grusbelagd yta med vattenspel, buskplanteringar och perennrabatter. Parken är en del av ett sort parkområde vid institutionskvarteren där planen ”hus i park” genomfördes enligt 1878 års stadsplan.

Norra Stadsberget är ett naturreserverat, i området ligger Norra Bergets friluftsmuseum. Här finns kommunens största lekplats. Från Norra Berget utgår många fina strövstigar. Utsikten över staden är fantastisk från Norra Berget. Det gäller oavsett om du väljer att gå upp i det 22 meter höga utsiktstornet som ligger 155 meter över havet eller väljer att blicka ut från bergets marknivå.

Läs mer på Norra Bergets hemsida, Norra berget.

Tivoliparken är en tvådelad park som delas av Tivolivägen. Parken ligger i en brant sydsluttning med en härlig utsikt över staden och hamninloppet. Det gynnsamma läget gör att flera träd med relativt låg härdighet finns i parken. Här finns en skyltad trädvandring där det går att lära sig mer om Svenska lövträd. Tivoliparken har fått sitt namn av att det på 1870-talet låg ett tivoli här.

Vängåvan är en av de mest välbesökta och centrala parkerna i Sundsvall. Den angränsar till Esplanaden och renoverades med nya träd och planteringar under 2000-talet. Här finns många sittplatser och blomsterplanteringar runt fontänen som är ritad av Sofia Gisberg och uppfördes 1886. Parken anlades 1877 på den plats Östra tjärn tidigare låg och där staden började expandera under 1600-talet. A.P. Hedberg och grosshandlare Wikström skänkte parken till staden. Donationen, kallad Vängåvan, är daterad den 25 augusti 1873. Den gamla tjärnen skulle omvandlas till en vacker park att promenera i, inga byggnader av något slag skulle få uppföras där. Efter utfyllnad och dränering stod parken färdig 1877.

Åparken ligger i förlängningen av Badhusparken invid Selångersån i anslutning till Mittuniversitet. Den anlades under 1990-talet och här finns stor variation bland växterna.

Östra parken ligger intill Höglundaskolan på Södermalm. Här finns ett fint barrträdsbestånd med bland annat stora Douglasgranar. Parken anlades 1918.

Parker och naturområden i Sundsvalls kommundelar

Runt Sticksjön i Granloholm finns en trevlig gångväg med soffor, pick-nickbord och grillplats. Vägen runt sjön är cirka 1,2 kilometer lång och bjuder på omväxlande natur. Sticksjön är även ett område med ett rikt fågelliv.

Från centrala Sundsvall längs Selångersån till Bergsåker och tillbaka sträcker sig ett strövområde med historiskt intressanta platser längs vägen. I området finns även olika typer av naturvärden såsom ett rikt fågelliv, skyddade djur och växtarter. I Bergsåker fortsätter även strövområdet där S:t Olav leden tar vid.

Kungsholmen är ett vackert naturområde på östra sidan om Ljungan på höger sida efter Harabergsbron. Kungsholmen är en fin plats för utflykter som erbjuder strövstigar, grillplats och en vacker utsikt över Ljungan. Det finns en parkeringsplats i anslutning till området.

Indalsparken är en fin samlingspunkt i samhället. Här finns hinderbana, studsmattor och gungor. Det finns även flera olika typer av sittplatser och träningsredskap för både gammal och ung.

2015 renoverades Skottsunds lekplats som nu blivit en välbesökt och uppskattad lekplats väl värt ett besök. Här finns lekställning i form av ett skepp, gungor, grillplats och karusell.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.