Under samma tak

Sammanslagning av två enheter, flytt av elever, nya och anpassade lokaler, ny ledningsorganisation. Det senaste året har det hänt mycket på gymnasiesärskolans nationella program.

Å nej, jag missade med två millimeter. Masonitskivan är tunn. När Nicklas Martinsson kör skruvdragaren igenom den för att fästa den vinkelrätt mot en annan träskiva hamnar skruven snett. Han och de tre klasskamraterna intill honom suckar. Men deras lärare Pär Malmberg föreslår en lösning: en smal ribba över den utstickande skruven. En stund senare är bänken, som ska bli en del av inredningen i Selånger bandys omklädningsrum, färdig.

Den stora verkstadslokalen ligger i en av byggnaderna i Västermalmsskolan. Men snart ska den flytta till huset bredvid, för att få bättre möjligheter att köra saker ut och in. Undervisningen här går nämligen till så, att eleverna får jobba ”värdeskapande”, det vill säga med riktiga projekt och beställningar, och ibland rör det sig om ganska stora saker som ska levereras härifrån. Som den rökkåta som står bredvid grabbarna och som en förälder har beställt.

De fyra eleverna går på programmet fastighet, anläggning och byggnation, som är ett av tre program på gymnasiesärskolans nationella program i Sundsvall. Just det programmet har hållit till här på Västermalm länge, precis som programmet hälsa, vård och omsorg. Skolans tredje program; hotell, restaurang och bageri, har haft sin undervisning i Åkersviksskolan. Men på det programmet går få elever och sedan övriga gymnasiet flyttat därifrån och ersatts av lågstadieelever var inte det läget optimalt. Även arbetslagen var åtskilda.

Så, våren 2018, tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att gymnasiesärskolans olika verksamheter skulle rymmas under ett och samma tak, med Birgit Fältstam som gemensam rektor. Tidigare var hon rektor för verksamheten här på Västermalm, medan hotell, restaurang och bageri-programmet hade egen rektor.

Montage av bilder från nyrenoverad skola.

I verkstaden jobbar Keven Johansson, Oskar Karlsson, Nicklas Martinsson och Willy Norström med att tillverka en bänk. Läraren Pär Malmberg ser på. Lea Ängré Halevi och Alice Sjödin går på programmet hälsa, vård och omsorg. De förbereder julmys. Foto: Therese Ny

All undervisning på samma skola

Målet med omorganisationen är att all undervisning ska bedrivas i Västermalms skola  Omorganisationen, som fortfarande pågår, påbörjades hösten 2019. Det som i dag återstår är att få till ett metodkök där, något som av olika skäl dragit ut på tiden. Men alla övriga lektioner hålls här.

Men det handlade ju inte ”bara” om att byta lokaler. Nej, två olika elev- och personalgrupper skulle också sammanlänkas.

– Det fanns en viss rädsla för hur det skulle gå, man visste ju till exempel inte om arbetsformer och förhållningssätt skilde sig mellan skolorna, säger Kristin Göransson, som är lärare i det som kallas gymnasiegemensamma ämnen, som svenska och matte, och tidigare arbetade på Åkersvik.

Pär Malmberg nickar. Han och hans kolleger här på Västermalm oroade sig också över hur det skulle gå att jämka ihop två olika kulturer.

– Men när vi började träffas märkte man ju att det gick bra, även om man ibland har lite olika åsikter. Det har nästan varit som parterapi, säger han och får alla att börja skratta.

– Det ser jag som en styrka i arbetslaget: ni respekterar varandras olikheter, och har verkligen stött och blött saker och ting, säger Birgit Fältstam.

Hon syftar på de personalträffar som hon initierade så snart beslutet om sammanslagningen kom. En gång i månaden möttes personalen i de olika enheterna för att diskutera farhågor och förväntningar, men också pedagogiska och mer filosofiska spörsmål.

– Det gällde ju att hitta en gemensam vision och värdegrund.

Hon såg också till att det anordnades aktivitetsdagar för eleverna, för att även de skulle få börja närma sig varandra och den personal de inte mött tidigare.

Bra förarbete

Då det väl blev dags att börja flytta fick eleverna vara delaktiga i såväl planering som genomförande. I och med sammanslagningen fick programmen nämligen nya gemensamma lokaler på Västermalm.

– Det kändes väldigt bra, för då blev det inte som att vi kom som gäster, säger Kristin Göransson och berättar att det nya metodköket kommer ligga anslutning till övriga undervisningslokaler.

– Tanken är att eleverna på hotellrestaurang ska driva kafé i elevhallen så småningom. Det är jättebra, för det ger eleverna möjlighet att koppla programmets inriktning till riktiga arbetsuppgifter.

Också på programmet hälsa, vård och omsorg jobbar man utifrån tanken att den praktiska utbildningen ska vara så ”på riktigt” som möjligt. Därför samarbetar de med äldreomsorgen och har anordnat aktiviteter för förskolor.

– Men det är ju tyvärr svårare nu, med covid-19, säger Birgit Fältstam och påpekar att det finns ett stort behov av arbetsplatser som kan ta emot elever härifrån för arbetsplatsförlagt lärande, APL, något som enligt läroplanen ska ingå i dessa utbildningar.

Visst har det funnits svårigheter längs vägen. Men på det stora hela är Kristin Göransson, Pär Malmberg och Birgit Fältstam mycket nöjda med hur omorganisationen fungerat hittills. Att jobba i angränsande lokaler och med alla elever har ökat lärarnas kunskap om och förståelse för både varandra och eleverna, konstaterar de två lärarna. Dessutom har det blivit enklare att rycka in för varandra vid sjukdom när man är ett större arbetslag.

– Och nu finns det bättre förutsättningar för eleverna att få nya kompisar. Det är en sån glädje, säger Kristin Göransson.

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se och Joel Beyer Rankila, joel.rankila@sundsvall.se
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.