Han visar nya Sundsvall i 3D – visualiserar byggplaner

Varför jobba med bara två dimensioner när det finns tre? Nu får kommande byggplaner liv med hjälp av 3D-visualisering.

– Det uppskattas av både kollegorna och av Sundsvallsborna, säger Jesper Ljung Holm, planarkitekten som – till sin egen förvåning – seglat upp som kommunens ende 3D-expert.

Att Sundsvall växer är det väl knappast någon som missat. Många har också uppmärksammat de 3D-visualiseringar som kommunen tar fram för att visa vad som är på gång.

Södra kajen, det nya bostadsområdet i Alliero och de flytande husen vid Södra kajen är några exempel.

Bilderna och filmerna gör det lättare för både politiker och allmänhet att förstå ett beslutsunderlag, jämfört med ett vanligt juridiskt dokument.

– Visualiseringar är kraftfulla och underlättar medborgardialogen, konstaterar Jesper Ljung Holm, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret och mannen bakom verken.

Processen är omständlig och kräver flera olika program. Jesper Ljung Holm utgår från Lantmäteriets laserscanningar från luften, så kallad geodata. Där ser man ”berg och dalar” men även var exempelvis vägar är placerade.

Ska han visualisera ett område som redan är detaljplanerat hämtas data från detaljplanekartorna. Men för nya stadsdelar måste hela miljön byggas upp.

– Jag börjar med att göra en grund för omgivningen. Sedan gör jag illustrationer och lägger till mer och mer data från kartor och ritningar, det blir mycket småpill. Infraworks, Sketchup, Twin motion och Adobe premiere är programmen jag använder mest.

Jesper sitter framför sin dator med två skärmar på kontoret

Jesper Ljung Holm är planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret och är fena på 3D-visualisering. Foto: Thérese Ny

Vad är viktigt att tänka på?

– Jag undviker att gestalta färgerna på husen, eftersom det ju inte är klart hur det kommer att se ut. Av samma anledning förmedlar jag ogärna former, samtidigt ska man ju kunna förstå hur stora olika saker är. Det är en balansgång.

Han uppskattar att han numera lägger ungefär hälften av sin arbetstid åt tredimensionella visualiseringar, allt från enstaka bilder till färdiga filmer. Resten av tiden jobbar han med detaljplaner.

– Det här anade jag inte när jag sökte tjänsten, men det är jätteroligt!

Filmen om det nya bostadsområdet i Alliero, som han är mest nöjd med, tog ungefär tog fyra veckor att göra, utspritt över åtta veckor.

– Ibland kan det vara svårt att prioritera mellan visualiseringarna och arbetet med detaljplanerna, men det brukar gå bra.

När han började på stadsbyggnadskontoret 2018 hade han inte jobbat alls med 3D.

– Vi testade lite på utbildningen. Men det mesta har jag lärt mig på egen hand. Jag gillar att utmana mig själv och har ett bra nätverk även utanför kommunen som jag kan bolla med, säger Jesper Ljung Holm.

Just nu arbetar han med att visualisera den nya stadsdelen på Norra kajen.

– Det gäller både den del som är detaljplanerat och de delar som ska planeras senare.

Se en av visualiseringarna från Norra kajen

Hans arbete uppskattas inte bara av politiker, kollegor och allmänheten. Han har även fått förfrågningar från privata exploateringsföretag som vill köpa hans tjänster.

– Det blir svårt att kombinera, men det är en riktig ryggdunk!

Text: Olof Axelsson
Foto: Therése Ny

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se och Joel Beyer Rankila, joel.rankila@sundsvall.se
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.