E-tjänster och självservice

De allra flesta ärenden kan du utföra med våra e-tjänster och digitala pdf-blanketter. Dygnet runt, när det passar dig.

Du behöver ha en e-legitimation för att använda våra e-tjänster. E-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, som exempelvis id-kort eller körkort. Om du saknar e-legitimation så kan du beställa det via din bank eller Skatteverket. Till vissa tjänster finns pdf-blankett som du laddar ner till din dator, fyller i digitalt eller skriver ut.

Har du skyddad identitet. Använd inte våra e-tjänster. Mejla till vuxenutbildning@sundsvall.se


Beställ betyg via Mina sidor. Läser du på Folkhögskolan SFI beställer du dina betyg hos dem.
Logga in på Mina sidor och beställ betyg

Beställ  intyg via denna e-tjänst. Läser du på Folkhögskolan SFI beställer du ditt intyg hos dem.
Beställ intyg från Vuxenutbildningen

Använd denna e-tjänst om du vill ändra dina studier till exempel från dag till distans, från heltid till deltid eller om du vill byta schema.
SFI ansökan om ändring av studier

Vill du göra avbrott eller lämna återbud behöver du logga in på “Mina sidor”. Läser du på Folkhögskolan SFI avbryter eller lämnar du återbud hos dem.
Gör avbrott eller lämna återbud via Mina sidor

Du som vill anmäla dig till prövning använder denna e-tjänst
Prövning hos Vuxenutbildningen Sundsvall


Beställ betyg via Mina sidor. Vi skickar betyg automatiskt till antagning.se.
Logga in på Mina sidor och beställ betyg

Beställ intyg via denna e-tjänst.
Beställ intyg från Vuxenutbildningen

Beställ slutbetyg eller gymnasieexamen via denna e-tjänst
Ansökan om slutbetyg eller gymnasieexamen till Vuxenutbildningen Sundsvall

Förlänga eller förkorta kurs
Förlänga eller förkorta kurs

Ändra studieform tillexempel från dagtid till distans.

Ändring av studieform för grundläggande- eller gymnasiala kurser

Vill du göra avbrott eller lämna återbud behöver du logga in på “Mina sidor”.
Gör avbrott eller lämna återbud via Mina sidor

Anmälan till prövning
Prövning hos Vuxenutbildningen Sundsvall

Läs mer om prövning

Beställ betyg via Mina sidor. Vi skickar betyg automatiskt till antagning.se.
Logga in på Mina sidor och beställ betyg

Beställ  intyg via denna e-tjänst
Beställ intyg från Vuxenutbildningen

Beställ diplom eller bilaga från yrkespaket för yrkesutbildning

Utskrift av diplom eller bilaga från yrkespaket från Vuxenutbildningen Sundsvall

Förlänga eller förkorta kurs

Förlänga eller förkorta yrkesutbildning / yrkeskurs

Vill du göra avbrott eller lämna återbud behöver du logga in på “Mina sidor”.
Gör avbrott eller lämna återbud via Mina sidor


Prövning hos Vuxenutbildningen Sundsvall

Läs mer om prövning

 

Dina klagomål och synpunkter är viktiga och de hjälper oss att hela tiden bli bättre. Du kan lämna ditt klagomål eller din synpunkt via denna e-tjänst eller direkt till personalen på Vuxenutbildningen.

Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildningen Sundsvall

Vårt samtal kommer att ske via telefonen eller via Teams (chatt, samtal eller video). Om samtalet sker via Teams behöver du inte ha kameran på om du inte vill. Du behöver inte heller ladda hem någon applikation. Du klickar då bara på den länk som du får till din mail inför ditt bokade samtal.

Du blir uppringd på den tid du bokar. Skriv gärna i bokningen vad du vill prata om.

Boka tid med Studie- och yrkesvägledare via BokaDirekt


Ärenden du kan överklaga:
Interkommunal ersättning gymnasial vuxenutbildning. 20 kap. 21 § 3 st.
Upphörande av kommunal vuxenutbildning. 20 kap. 9 § 2 st.
Att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning. 20 kap. 9 § 2 st.
Mottagande till grundläggande vuxenutbildning. 20 kap. 13 §. 20 kap. 14 § 2 st
Mottagande till gymnasial vuxenutbildning. 20 kap. 22 §
Mottagande till svenska för invandrare, sfi. 20 kap. 33 §
Upphörande av sfi. 20 kap. 9 § 2 st
Att på nytt bereda sfi. 20 kap. 9 § 3 st

Läs mer om Skollagen på Riksdagen.se

I denna e-tjänst överklagar du ovanstående ärenden. När du skickat in ärendet så avgör Vuxenutbildningen om ärendet inkommit i tid, du har 3 veckor på dig att överklaga ett beslut. Om beslutet är för sent inkommit förkastas ärendet och du har inte möjlighet att gå vidare med din överklagan. Om ärendet är inkommit i tid och du har överklagat ett ärende som går att överklaga skickar den som fattat beslutet ärendet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd som fattar beslut om Vuxenutbildningen gjort ett korrekt beslut eller inte.

Du har kontakt med Överklagandenämnden kring ditt ärende, inte Vuxenutbildningen. När överklagande nämnden är klar med sitt beslut skickas det skriftligt hem till dig och till den som fattat beslutet. Om Överklagandenämnden bedömt att Vuxenutbildningen fattat ett felaktigt beslut kommer vi att kontakta dig.

Alla ärenden överklagas till skolväsendets Överklandenämnd  https://www.overklagandenamnden.se/

Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

Om du inte vill överklaga utan lämna ett klagomål eller synpunkt gör du göra det via denna e-tjänst:
Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildningen Sundsvall

Här kan du som är elev eller personal vid Vuxenutbildning Sundsvall anmäla tillbud eller skada. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall men som dessbättre slutade väl.

Anmäl tillbud eller skada - Vuxenutbildning Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.