E-tjänster och självservice

De allra flesta ärenden kan du utföra med våra e-tjänster och digitala pdf-blanketter. Dygnet runt, när det passar dig.

Du behöver ha en e-legitimation för att använda våra e-tjänster. E-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, som exempelvis id-kort eller körkort. Om du saknar e-legitimation så kan du beställa det via din bank eller Skatteverket. Till vissa tjänster finns pdf-blankett som du laddar ner till din dator, fyller i digitalt eller skriver ut.

Har du nu läst in fullständig examen eller slutbetyg? Då är det denna tjänst du skall använda:

Ansökan om slutbetyg eller gymnasieexamen till Vuxenutbildningen Sundsvall

Har du sedan tidigare ett utfärdat slutbetyg/gymnasieexamen? Då ska du vända dig till kommunarkivet i den kommun du läste för att få en kopia.

För dig som läst en yrkesutbildning och vill beställa utskrift av betyg, intyg eller diplom (diplom gäller endast Vård- och omsorgsutbildning). Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

Utskrift av diplom, betyg med bilaga från yrkespaket från Vuxenutbildningen Sundsvall

För dig som läst enstaka kurser och vill beställa betyg eller intyg. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

Utskrift av betyg eller intyg från Vuxenutbildningen Sundsvall

Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i.

Dina klagomål och synpunkter är viktiga och de hjälper oss att hela tiden bli bättre. Du kan lämna ditt klagomål eller din synpunkt via denna e-tjänst eller direkt till personalen på Vuxenutbildningen.

Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildningen Sundsvall

Via e-tjänsten nedan kan du förlänga din studietid i distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan.

Ändra studietid (distanskurs) hos Vuxenutbildningen Sundsvall

Via tjänsten nedan kan du anmäla avbrott på kurs eller utbildning hos Vuxenutbildningen i Sundsvall.

Avbrott på kurs eller utbildning hos Vuxenutbildningen Sundsvall

Via e-tjänsten nedan kan du tidsförkorta distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan önskade nya kursslutdatum. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan.

Tidsförkorta distanskurs hos Vuxenutbildningen Sundsvall

Studieformsbyte

Om du önskar ansöka om studieformsbyte (från platsstudier till distans till exempel), eller ändra studietid på kursen så fyller du i blanketten Ansökan om ändring av studier. Detta gäller även för dig som studerar SFI 2C eller högre.

Alla samtal sker via telefon, Skype eller Meet. Inga fysiska möten kan bokas. Du blir uppringd på den tid du bokar. Skriv gärna i bokningen vad du vill prata om.

Boka tid med Studie- och yrkesvägledare via BokaDirekt

Med denna e-tjänst kan du överklaga ett beslut som fattats av Vuxenutbildningen i Sundsvall. Vi måste ha fått din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

Här kan du som är elev eller personal vid Vuxenutbildning Sundsvall anmäla tillbud eller skada. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall men som dessbättre slutade väl.

Anmäl tillbud eller skada - Vuxenutbildning Sundsvall

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.