Fördjupningslinje jazz och improvisation

Fördjupningslinjen jazz och improvisation har fokus på improviserad musik så som jazz, blues, rock och pop.

Linjen vänder sig till elever som visar särskild motivation för sin musikaliska utveckling. För att vara elev på fördjupningslinjen krävs det att du övar kontinuerligt på ditt instrument, utvecklas och tar ansvar för dina musikstudier. Att du har musiken som ditt prioriterade intresse.

Elever söker fördjupningslinjen på rekommendation av sin instrumental- eller sånglärare. Antagning sker fortlöpande

Efter antagning erbjuds eleverna ta del av följande innehåll:

  • Huvudinstrument, 40 minuter enskild undervisning varje vecka.
  • Bi-instrument, 20 minuter enskild undervisning varje vecka.
  • Musikteori, en grupplektion varje vecka.
  • Ensemblespel. Medverkan i Kulturskolans ensembler, orkestrar eller körverksamhet.
  • Gemensam lektion eller workshop cirka två gånger i månaden.
  • Konserter. Vanligen vid terminsslut men även fortlöpande under läsåret.

Kontakt

Josef Eriksson Gitarr, Ensemble, Fördjupningslinjen Jazz & Improvisation

070-287 81 26

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.