Skola under loven

Om du som elev är i behov av lovskola så kommer du att bli erbjuden detta av rektor. Det sker via ett mejl till vårdnadshavare.

Sundsvalls kommun anordnar sommarskola i tre veckor på sommaren. Skolan startar på måndagen direkt efter skolavslutningen. I sommarskolan ingår lunch och elevhälsa.

Sommarskolan är uppdelad i två delar:

  • För elever i årskurs 8-9 eller på Introduktionsprogram som inte har fått behörighet till gymnasiets yrkesprogram.
  • För elever som fått betyget F i någon av programmens obligatoriska matematikkurser på gymnasiet.

Undervisningen sker i ämnesgrupperingar. Legitimerade lärare undervisar med extra hjälp av högskolestudenter och gymnasieelever.

Elever kan läsa mer om Sommarskola på kommunens hemsida Ung sommar.

Läs mer om lovskola på sidorna Skolverkets stödmaterial och Skollagen.

Kontakt

Anna-Carin Olsson Pedagogisk samordnare

073-270 26 77

Pål Christensson Pedagogisk samordnare

072-146 61 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.