Studiehandledning

Syftet med studiehandledning är att ge elever med annat modersmål än svenska stöd i skolämnen för att de ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen.

Studiehandledare på Centrum för flerspråkigt lärande(CFL) har olika kompetens, ofta med goda kunskaper i matematik. Flertalet studiehandledare är akademiker och ibland lärarutbildade i annat land eller i Sverige. Vi har dessvärre inte studiehandledare i alla språk.

Kartläggning av elevers medhavda kunskaper är nödvändig för ökad måluppfyllelse. Alla elever ska kunna utvecklas vidare utifrån den nivå de befinner sig på, finna motivation och lyckas i den svenska skolan.

Nationellt kartläggningsmaterial

Arbetet med att få fram ett kartläggningsmaterial för elever med annat modersmål än svenska, och lyfta fram medhavda kunskaper har pågått en längre tid. Skolverkets kartläggningsmaterial blev klart 2016, vilket alla väntat på med förväntan då behovet av ett likvärdigt material för hela landet är stort.

Skolverkets kartläggningsmaterial. Skolverket

Skolan ansöker om studiehandledning och den ska vara baserad på kartläggning och elevens individuella utvecklingsplan(IUP), eller studieplan som visar elevens behov av studiehandledning. När CFL kan tillgodose en ansökan skrivs ett beslut och studiehandledaren kontaktar skolan för att samplanera innehåll och tider.

Så här går det till

När vi på CFL får en ansökan tar vi ställning till om vi kan erbjuda studiehandledning eller ej. Det beror på tjänsteomfattning och hur mycket utrymme som finns i schemat, restid och ämneskompetens. Studiehandledning i ämnet svenska medges ej, det är skolans ansvar. Däremot kan vi nu erbjuda studiehandledning i ämnet engelska. Vi kan erbjuda studiehandledning fysiskt på plats eller via distans. I vissa fall kan det ske med extern aktör i de språk vi själva inte kan tillgodose eller har utrymme för.

Ansökan om studiehandledning görs av rektor. Blankett för det finns på Inloggad.

Skolverket har gett ut Stödmaterial om studiehandledning, och även skriften ‘Greppa språket’, som handlar om att arbeta språkutvecklande för att gynna alla elevers kunskapsutveckling. Skolverket har även gjort en film och webinar om studiehandledning.

Kontakt

Centrum för flerspråkigt lärande

060-19 84 61

Skolhusallén 9
852 32 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.