Gymnasiearbete och andra fördjupningar

Hur man söker och hittar litteratur/information till sitt gymnasiearbete eller annat skolarbete

Börja exempelvis med att söka på ett övergripande ämne i uppslagsverket Nationalencyklopedin, till exempel “företagsekonomi” eller “sociologi”. Kolla igenom artikeln översiktligt och kolla relaterade artiklar i högerfältet. I en del andra söktjänster kan man “bläddra” sig fram via ämne och i andra kan du börja söka på en bredare term och smalna av eftersom. Denna trattliknande sökning ger en överblick över ämnet och söktjänsten/databasen, kan ge dig inspiration till vad du ska skriva om, hjälper dig hitta ämnesord för fortsatt sökning och du undviker att hämta i en återvändsgränd i sökandet.

Nationalencyklopedin – automatisk inloggning på skolområdet via den här länken. För att komma åt NE utanför skolområdet:
Hedbergska: välj “logga in” och “logga in med Google” och logga in med din edu-adress.
Västermalm: du behöver välja “skapa konto” uppe till höger medan du är inloggad på skolan eller be personalen i biblioteket hjälpa dig. Lärare kan be en klass/grupp skapa konto i klassrummet gemensamt eller få hjälp av personalen på biblioteket. När detta är gjort kan ni välja “logga in” och “logga in med Google” och logga in med edu-adressen.

Fundera på vad det är du vill veta och formulera utifrån det centrala ord som symboliserar ditt ämne som du sedan använder när du söker. Undvik hela meningar. Kanske har du redan hittat ämnesord i förra steget? Då kan du testa att använda dem nu. Ämnesord finns i informationen om texten i databaserna.

Sedan måste du så klart välja i vilken söktjänst du ska söka. Vad som avgör det är vilken typ av information du är ute efter.

Börja testa dina sökord, använd filterfunktionen för att specificera sökningen och kolla hur resultatet blir. Om resultatet inte blir som önskat kan du behöva formulera om sökningen. Tänk på synonymer, bredare termer och så vidare. Kolla vilka ämnesord som verkar användas i databasen genom att bläddra igenom träffarna och klicka på en textrubrik för att få mer information. Olika söktjänster kan se lite olika ut även om grundfunktionerna är samma. Sökorden kan till exempel behöva ändras om man byter databas. Att söka information är en process och du behöver ofta omformulera några gånger innan du hittar rätt. Kolla om texterna du hittar refererar till andra användbara källor.

Här nedanför listas några sökteknik-funktioner som brukar finnas i söktjänster/databaser. I en del databaser finns en egen “hjälp” eller “söktips” där man kan läsa om hur det fungerar.

 • AND eller OCH – Används oftast i sökningen. Både sökordet före och efter AND eller OCH ska vara med i träfflistan. Minskar antalet träffar. Söker du på flera ord med mellanrum så är denna funktion underförstådd. Exempel: “jämställdhet Sverige” eller “jämställdhet OCH Sverige”
 • OR eller ELLER – Sökordet före eller efter ska vara med i träfflistan. Ökar antalet träffar
 • NOT, INTE eller minustecken – Ordet efter ska inte finnas med i träfflistan. Rensar bort sådant du inte vill ha med
 • Frassökning – Om du vill söka på ett begrepp, ett namn på en person, ett företag, en organisation eller en titel så sätter du orden inom citationstecken. Exempel: ”hållbar utveckling”, ”sociala medier”, ”Astrid Lindgren”, ”Europeiska unionen”. Då får du träffar där dessa ord förekommer direkt efter varandra istället för att det läggs in ett osynligt “OCH” mellan orden
 • Trunkering – oftast en stjärna (*). Placera före eller efter ordstammen om du vill få träff på olika ändelser eller början på ord utan att behöva skriva ut alla ordkombinationer. Du kan även sätta en stjärna mitt i ett ord där du är osäker på stavningen. Exempel: *lärare (ger träff på bland annat gymnasielärare och förskolelärare), miljö* (ger träff på bland annat miljöhot, miljöpolitik, Miljöpartiet).

Artikelsök på skolan – Svenska tidnings- och tidskriftsartiklar. Välj ”artiklar i vetenskapliga tidskrifter” i vänsterspalten efter sökning om du vill ha endast vetenskapliga artiklar i resultatet. Automatisk inloggning på skolområdet.

Artikelsök utanför skolan  – Välj ”logga in” uppe till höger – välj ”Sundsvalls gymnasieskola” i rullistan ”Välj bibliotek”  och logga sedan in med lånekortsnummer och kod. Koden är dina fyra sista siffror i personnumret (om du inte har några fyra sista är koden istället din födelsemånad och datum i fyra siffror, exempelvis 0101 för första januari). På Västermalm kan du behöva kontakta personalen för att få en kod. Lånekortsnummer ser du här nedanför.

Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet).
Västermalm: skriv in 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet)

DiVA  – Digitalt vetenskapligt arkiv med studentuppsatser och forskningspublikationer från svenska lärosäten där mycket finns i fulltext.

Uppsök -– examensarbeten och uppsatser i fulltext.

LIBRIS – sökkatalog för alla Sveriges bibliotek. Vi kan låna in böcker åt er från andra bibliotek vid behov. Läs om inlån av böcker under nästa flik.

Mittuniversitetets bibliotekskatalog – Sök litteratur som finns på Mittuniversitetets bibliotek (klicka i ”böcker” efter sökningen för att rensa bort andra träffar). Vi kan i många fall låna in deras böcker åt er vid behov. Är man över arton år går det också att skaffa egen användare hos dem och låna på egen hand.

Forskning.se –  publicerar nyheter om forskningsresultat direkt från landets lärosäten och forskningsinstitut och tar fram egna fördjupande artiklar om aktuella ämnen där olika forskare ger sina perspektiv.

SwePub – referensdatabas med forskningsartiklar, avhandlingar, bokkapitel med mera som är publicerade på svenska lärosäten.

Google scholar – Sök vetenskapliga texter på engelska och svenska.

DOAJ – vetenskapliga artiklar på engelska.

PubMed – vetenskaplig litteratur om biomedicin och livsvetenskap på engelska

Bibblan guidar – en ämnesindelad länksamling med webbsidor där man hittar information om alla typer av ämnen

Fler databaser, söktjänster och resurser

Kolla först vad vi har i vårt bibliotek antingen genom att kolla fysiskt i hyllorna eller genom att söka i katalogen. I katalogen ser du både Hedbergskas och Västermalms böcker:
Sundsvalls gymnasiums bibliotekskatalog

Vi kan låna in böcker från andra bibliotek om det behövs (ett så kallat “fjärrlån”). Vi prioriterar Mittuniversitetets bibliotek, men du kan också söka i Libris katalog för att se böcker hos alla Sveriges bibliotek. Kolla gärna med din handledare om boken är relevant och kontakta sedan bibliotekspersonal för att be om att låna in boken.

Mittuniversitetets bibliotekskatalog

Skaffa lånekort på Mittuniversitetets bibliotek  – om du är över arton år och vill låna själv på Mittuniversitets bibliotek kan du fylla i uppgifter här och sedan aktivera kontot på plats hos dem.

LIBRIS –  bibliotekskatalog för alla Sveriges bibliotek


Genom att källhänvisa och göra en källförteckning på slutet redovisar du vilka källor du har använt. Källhänvisningen i den löpande texten visar vilken av källorna från din källförteckning du har använt där. Källhänvisningen innehåller därför bara en del av informationen och i källförteckningen skriver du ut fullständig information i bokstavsordning. Se beskrivningar och exempel på hur du ska göra via länkarna här nedanför. De vanligaste referenssystemen är Harvard (parentessystem) och Oxford (notsystem). Kolla med din handledare vad som gäller för dig. Du ska alltid använda samma system genom hela texten. Tips: notera dina källor medan du refererar till dem så slipper du leta upp dem i efterhand.

Ange källa i den löpande texten – Harvard

Ange källan i källförteckningen – Harvard

Ange källan i den löpande texten – Oxford

Ange källan i källförteckningen – Oxford

Så skriver du akademiskt – tips och råd


När du letar och hittar litteratur och information behöver du också tänka på vad det egentligen är du har hittat. Man kan fundera på lite olika saker beroende på var man har fått tag på texten. Har du sökt på ett ställe där man kan få upp vilka texter som helst krävs mer bedömning av källan. Här nedanför listas några frågor som kan hjälpa dig att göra en bedömning av källan. Fundera främst på:

 • Är källan användbar till det du ska skriva?
 • Vad är det för typ av text, vem har skrivit den och vilket sammanhang har den kommit till i? Är det en uppsats från ett universitet, exempelvis?
 • Är texten aktuell? När skrevs den och påverkar det användbarheten för det här ämnet?
 • Är det en förstahandskälla eller återges information från en annan källa? Exempelvis studentuppsatser refererar mycket till tidigare forskning och teori.

Andra frågor man kan fundera på, framförallt om man hittat källor i sökmotorer där innehållet inte är begränsat till vissa typer av texter:

 • Hur presenteras informationen?
 • Vad är syftet med informationen?
 • Vem/vilka riktar de sig till?
 • Är innehållet unikt eller går det att hitta liknande information på andra ställen?
 • Stämmer informationen i jämförelse med andra källor?
 • Bygger informationen på och refererar till andra trovärdiga källor?
 • Beskrivs ämnet på ett fullständigt sätt?
 • Är informationen presenterad på ett tydligt sätt?

Kört fast?

Om du behöver hjälp med sökningen eller vill göra ett fjärrlån kan du komma in eller höra av dig till biblioteket, men kom ihåg att testa söka själv eftersom det är en del i att bygga kunskap kring ditt ämne och att lära sig att söka i databaserna/söktjänsterna.

Kontakt

Interiör Hedbergskas bibliotek

Biblioteket Hedbergska

060-19 27 80

Mikaela Segerstedt Skolbibliotekspersonal

Vklass

Interiör biblioteket på Västermalm

Biblioteket Västermalm

060-19 17 53

Sara Åström (frånvarande) Skolbibliotekspersonal

Vklass

Jenny Stenlund Skolbibliotekspersonal

Vklass

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.