Databaser, söktjänster och andra resurser

Sök efter information till ditt skolarbete (eller annat). En databas/söktjänst kan vara inriktad på en särskild typ av information eller ett särskilt ämne.

En beskrivning av varje databas innehåll finns vid varje länk.

Många databaser går att komma åt utanför skolområdet också. Information om hur du kommer åt databasen hemifrån/utanför skolområdet finns vid varje länk.


Nationalencyklopedin  
-har uppslagsverk med faktatexter om alla möjliga ämnen, men inte bara det. Där finns också ordböcker, play (filmer, radio- och tv-program), temapaket, e-språk för läs- och hörförståelse och särskilda sidor för världens länder, religioner och klimat.

På skolområdet blir du automatiskt inloggad via den här länken. För att kunna logga in hemifrån behöver du först skapa ett konto medan du är ansluten på skolan om du inte redan har ett sedan tidigare. Håll då pilen över ”Sundsvalls gymnasium” uppe till höger och välj ”skapa personligt konto”. Du kan även kontakta personalen på ditt skolbibliotek. När du har skapat ett konto kan du välja ”logga in med Google” och logga in med ditt vanliga Google-konto.

Encyclopedia -uppslagsverk på engelska

Svenska akademiens digitala ordböcker -innehåller Svenska akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska akademiens ordbok (SAOB).


Landguiden på skolan  
-information om världens länder, konflikter och organisationer
Landguiden utanför skolan  -logga in med lånekortsnummer som är följande:
Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på kortet)
Västermalm: 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på kortet)

Alex författarlexikon     
-innehåller presentationer av författare från hela världen, boktips, quiz, möjligheter att söka via genre, tidsepok, land/region, litterära priser och så vidare.
För inloggning utanför skolan, välj: lånekortsinloggning – Västernorrland – Sundsvalls bibliotek och logga sedan in med:
Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet)
Västermalm: 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet)

Sundsvallsminnen -portal för sundsvallsområdets lokalhistoria. Här kan du söka information och källmaterial om människor, miljöer, händelser och företeelser i det historiska Sundsvallsområdet.

Witnessning genocide -dokumenterade erfarenheter från ungefär 20.000 överlevare som evakuerades till Sverige från nazisternas koncentrationsläger.

EBSCO på skolan -amerikansk databassamling med tidskriftsartiklar på engelska. I samlingen ingår databasen MasterFILE Premier som har spridd ämnesinriktning, GreenFILE som är inriktad på på klimat- och miljöfrågor och Teacher Reference Center, en databas för lärare som är inriktad på pedagogik och undervisning.

EBSCO utanför skolan -i rutan för ”Patron ID” skriver du in följande.
Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet).
Västermalm: 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet)

Artikelsök – svenska tidnings- och tidskriftsartiklar samt hänvisningar till forskningsresultat och andra relaterade källor. Kvalitetsgranskat och källhänvisat. Enkelt sökverktyg för ditt skolarbete.
För inloggning utanför skolan: logga in med lånekortsnummer och kod. Pinkoden är dina fyra sista i personnumret (eller månad och datum du är född i fyra siffror om du inte har några fyra sista). På Västermalm kan du behöva kontakta personalen om du vill ha en kod. Lånekortsnummer ser du här nedanför.
Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet).
Västermalm: skriv in 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet)

DIVA -gemensam söktjänst och öppet arkiv för forskning och studentuppsatser publicerade vid landets lärosäten och forskningsinstitutioner.

Google Scholar -Googles avdelning för akademiska texter i form av till exempel avhandlingar, böcker, artiklar, studentuppsatser och så vidare.

DOAJ  -vetenskapliga tidskrifter och artiklar fritt tillgängliga i fulltext från hela världen, framförallt på engelska.

Statistiska centralbyrån -ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik och samordnar systemet för den officiella statistiken i Sverige.

Artikelsök -svenska tidnings- och tidskriftsartiklar samt hänvisningar till forskningsresultat och andra relaterade källor. Kvalitetsgranskat och källhänvisat. Enkelt sökverktyg för ditt skolarbete.

För inloggning utanför skolan: logga in med lånekortsnummer och kod. Pinkoden är dina fyra sista i personnumret (eller månad och datum du är född i fyra siffror om du inte har några fyra sista). På Västermalm kan du behöva kontakta personalen om du vill ha en kod. Lånekortsnummer ser du här nedanför.

Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet).
Västermalm: skriv in 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet)

Dagens nyheter digitalt -ni kommer åt Dagens Nyheter digitalt mellan 8-17 under vardagar med edu@sundsvall.se-adressen.

The New York Times arkiv

Bibblan guidar -en samling med databaser och andra webbplatser som innehåller mycket fakta och information. Alla resurser har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek.

Safir -Lunds universitets länkguide med kvalitetsbedömda internetresurser.

Länkskafferiet -är tänkt att underlätta för elever, lärare, pedagoger och skolbibliotekarier att hitta särskilt utvalt material på internet som passar bra för skolarbete och lektionsplanering. Det finns korta beskrivningar om webbplatserna som passar bra för skolarbete, främst för elever i förskolan och grundskolan, men även för gymnasieelever. Alla webbplatser är indelade i ämneskategorier och märkta med en flagga som anger språk och ett förslag till passande ålder.


Litteraturbanken – tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet.


Pixaby -hitta och dela bilder utan upphovsrätt. Du kan kopiera, modifiera, distribuera och använda bilderna.

 

Kontakt

Interiör Hedbergskas bibliotek

Hedbergskas bibliotek

060-19 27 80

Öppettider

Måndag - Fredag
8.00-16.30

Mikaela Segerstedt Bibliotekarie Hedbergska

060-19 27 80
Interiör biblioteket på Västermalm

Västermalms bibliotek

060-19 17 53

Öppettider

Måndag 8.00-15.30
Tisdag 8.00-16.30
Onsdag 12.30-15.30
Torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-14.30

Sara Åström Biblioteksassistent Västermalm

060-19 17 53

Jenny Stenlund Bibliotekarie

060-19 17 53

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.