Fritidshemsplats, fritids

Vi erbjuder fritidshemsplats till alla barn som går i kommunal förskoleklass och grundskola.

E-tjänst förskola/fritidshem

Regler för plats på fritidshem och pedagogisk omsorg, pdf

I Sundsvalls kommun får alla barn, vars förälder önskar det, plats på fritids oavsett vilken sysselsättning föräldern har. Fritidshemsplats erbjuds från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Om barnet har kvar sin plats som 13-åring säger kommunen upp platsen vid skolavslutningen på våren.

Korttidstillsyn

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar kan beviljas insatsen korttidstillsyn.

Läs mer information på sidan Korttidstillsyn, fritids för skolungdomar 13-21 år


Kommunala fritidshem

E-tjänst förskola/fritidshem

Gör din ansökan snarast men senast 10 arbetsdagar innan ditt barn behöver platsen.

Om du inte är folkbokförd i Sverige (saknar 10-siffrigt personnummer) eller har skyddade personuppgifter så söker du på blanketten: Ansökan fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf

Om du har barn som börjar förskoleklass till hösten och behöver fritids så behöver vi ha din ansökan senast 30 april. Fritidshemmen öppnar för blivande förskoleklassbarn första måndagen i augusti.

Hur lång tid tar det att få plats?

När du har ansökt om plats får du ett erbjudande om fritidshemsplats som ska besvaras inom 10 dagar. När du besvarat erbjudandet får du ett beslut från oss som bekräftar att barnet har en fritidshemsplats.

Svarar du inte på erbjudandet är platsen inte längre tillgänglig. Om du behöver plats igen får du göra en ny ansökan.

Observera! Fritidshemmet får inte ta emot ditt barn i sin verksamhet om barnet saknar aktuell placering på fritidshemmet.

Du betalar avgift för ditt barns fritidshemsplats.

Heltid eller deltid?

  • Heltid – gäller före och efter skoltid.
  • Deltid – gäller före eller efter skoltid under skoldagar. Barnet kan vara på fritids före skolan vissa dagar och efter skolan andra dagar.

Vistelsetid på lovdagar

När det är skollov har ditt barn rätt till tid på fritidshemmet den planerade vistelsetiden men också den tid som övriga dagar är skoltid.

Fritidshemmens öppettider

Öppettiderna varierar mellan olika fritidshem. Kontakta aktuellt fritidshem.

Mer information om avgift i fritidshem på kommunens webbplats

Du kan till exempel:

  • Ändra omfattning på platsen, till exempel deltid eller heltid
  • Lämna inkomstuppgifter
  • Ändra kontaktuppgifter (Du kan ändra din e-post och telefonnummer. Din adress ändras från Skatteverket)
  • Säga upp plats

Du måste säga upp platsen när barnet inte längre behöver den. Uppsägningstiden är 1 månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in till barn- och utbildningskontoret.

Du kan även göra dessa ändringar via blanketter som skickas till Barn och utbildningskontoret Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall.
Ändring av omfattning.pdf
Uppsägning av fritidshemsplats.pdf 

De fristående grundskolorna har ofta egen fritidshemsverksamhet. Kontakta aktuell friskola för att söka plats.

Sida på kommunens webbplats, Fristående grundskolor

Har du frågor?

Frågor om fritidshemsplats besvaras av placeringshandläggare på Sundsvalls kommun eller skolans rektor.

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Öppettider

Telefontid 10.00-12.00 måndag-fredag
Övriga tider hänvisas till forskolan@sundsvall.se
Inkassokrav och påminnelser hänvisas till 060-19 84 24

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.