Blanketter förskola och skola

Här hittar du blanketter för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga EUs medlemsstater. Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt intresse.

Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall. Dataskyddsombudet når du via kommunens växel 060 – 19 10 00.

Kontakt

Barn och utbildning

060-19 10 00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.