Abborre (Perca fluviatilis)

Abborre är en grönaktig fisk med taggig ryggfena och svarta ränder längs sidorna. Röda buk-, anal- och stjärtfenor samt förhållandevis hög kropp.

Maxstorleken för abborre i Sverige är cirka 3 kilo. I Sundsvall har det fångats abborrar kring 2 kilo. Vanlig storlek är 0,1-0,5 kilo.

Abborre är en av våra vanligaste fiskarter och förekommer i hela landet. I Sundsvallstrakten finns det abborre i de allra flesta vatten, såväl i sjöar, åar och på kusten.

Abborren leker på våren över grunda och vegetationsrika vikar. Kustlevande abborre vandrar ofta upp i sötvatten för lek. Rommen kläcks efter 2-3 veckor. Till en början äter ynglet planktondjur för att sedan äta insektslarver och så småningom fisk. Tillväxten varierar mycket på grund av näringstillgången och i små näringsfattiga vatten är abborrar småväxta.

Abborren är relativt stationär, även om större fiskar ofta söker föda över större områden. Abborren finns oftast bottennära på de flesta djup i större sjöar, men även ytligt under sommartid.

Abborre kan fångas med de flesta fiskemetoder såsom spinn eller haspel, trolling, flugspö, pimpel och mete.

Abborre kan fiskas året runt, men det bästa fisket är när vattnet är varmt, vilket är under högsommaren. Pimpelfiske av abborre brukar också vara bra på de första isarna samt på vårisarna.

Vilka beten som är lämpliga att använda varierar beroende på olika faktorer där några är vattentemperatur, årstid och typ av vatten.

Vid spinn eller haspelfiske och trolling används oftast spinnare eller jigg. Vid mete brukar mask eller småfisk vara effektivt bete. Vid flugfiske används mest färgglada streamers. Sportfiskebutiker kan ge bra tips olika beten och fiskemetoder.

Se sidan Vatten med gädda, gös och abborre för rekommendationer om bra fiskevatten.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.