Ansök om bidrag för åtgärder mot trafikbuller

Här kan du söka bidrag för bulleråtgärder samt lära dig mer om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att beviljas bidrag.

Sista ansökningsdag för att ansöka om bidrag för trafikbullerdämpade åtgärder är 30 november. Då behandlas ditt ärende och du får ett förhandsbesked i april nästkommande år.

Ansök via en intresseanmälan

Här hittar du blankett för intresseanmälan samt information om hur du går tillväga.

Fastighetsägare som anser att fastigheten är utsatt för trafikbuller kan ansöka om bidrag till bullerskyddsåtgärder hos gatuavdelningen, om bullret kommer från det kommunala vägnätet.

Bidraget är tänkt att täcka en del av kostnaden för fönsteråtgärder. Bidraget är inte avsett att täcka normala underhållsåtgärder. Det förutsätts att det är “normal” standard på fastighetens ytterväggar, det vill säga att det är fönstret som är den svaga punkten i fasaden. Om din fastighet har 3- glas fönster bedömer vi att ljudnivån inomhus är tillräckligt tyst och kommer inte beviljas bidrag för de fönsterna.

Bidrag beviljas om samtliga följande villkor är uppfyllda:

  • ljudnivån vid fasad ska överstiga eller vara lika med 63 decibel A frifältsvärde. Detta beräknas av miljökontoret enligt den nordiska beräkningsmodellen. Ljudnivån mäts som en dygnsekvivalent vilket innebär att man tar fram ett medelvärde över dygnet
  • den ekvivalenta ljudnivån inomhus ska före åtgärd överstiga 35 decibel A. Denna ljudnivå mäts i fastigheten av miljökontoret eller av en konsult utsedd av gatuavdelningen.  

Eller om samtliga följande villkor är uppfyllda:

  • fastigheten passeras av bussar i linjetrafik minst fem gånger/natt (klockan 22-06)
  • den maximala ljudnivån vid fasad är över 75 decibel A avseende bussar i linjetrafik
  • den maximala ljudnivån inomhus är över 50 decibel A avseende bussar.

Riktlinjer

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Bergström Louise Trafikplanerare

060-19 13 74

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.