Grävtillstånd och kabelanvisning på offentlig plats

Här kan du se vilka regler som gäller när du ska schakta/gräva på offentlig plats samt ansöka om tillstånd.

Läs alltid Grävningsbestämmelser innan du ansöker.

Misstänker du att marken kan vara förorenad?

Kontakta alltid miljökontoret om du misstänker att marken du ska gräva i är förorenad. Läs mer om att sanera och undersöka förorenad mark.

Hit vänder du dig:

Trafiksignaler (Sundsvall kommuns anläggningar)
Infraservice Nord AB
Telefon: 070-328 58 83

Gatubelysning (Sundsvall kommuns anläggningar)
Infraservice Nord AB
Telefon: 070-328 58 83

COM HEM driftade nät på Alnö, Bosvedjan och övre Bredsand
COMHEM
Tore Törby
Telefon: 070-309 31 02

Övriga områden

Undvik avgrävningar och förenkla planering och samordning genom att skapa ett konto och ställ frågan i ledningskollen.

För arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikanordningsplan (TA-plan) tas vite (böter) ut. Det beror på att grävning och schaktning kan påverka trafikflöden, trafiksäkerhet, framkomlighet och att gator skadas. Vite (böter) kopplat till grävtillstånd och trafikanordningsplan tas också ut om anmärkning inte följs, när återställning inte sker inom föreskriven tid eller när återställningen inte är korrekt.

Vite, böter, grävtillstånd och/eller trafikförordningsplan Avgift
Vite för arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikförordningsplan 20 000 kronor per påpekande
Vite vid ej åtgärdad anmärkning inom föreskriven tid 5 000 kronor per påpekande
Vite vid ej återställd eller felaktig återställning inom föreskriven tid 10 000 kronor per påpekande

Kontakt

Sonny Andersson Vägområdeschef

060-19 16 65

Karl-Johan Krona Vägingenjör Nord

060-19 13 09

Johnas Norberg Belysningsingenjör

060-19 22 71, 070-682 96 12

Anders Johansson Trafikingenjör

073-270 94 98

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.