Lämna sidan snabbt Så döljer du ditt besök på webben

Våld i nära relationer eller sexualbrott

Det finns hjälp att få, du kan vara anonym.

Med våld i nära relationer menar vi fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld i privat miljö inom familjen. Begreppet omfattar handlingar som skadar, smärtar skrämmer eller kränker och som äger rum i privat miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra.

Vid akut situation – ring 112

I en akut våldssituation ringer du alltid SOS alarm, telefonnummer 112.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Akut hjälp
Barnahus Västernorrland
Misstanke om barn som far illa
Möte mellan ung gärningsman och offer, medling
Stöd till unga brottsoffer
Stödcentrum för våldsutsatta vuxna
Stödcentrum för våldsutövande vuxen
Vad är våld och misshandel?

Andra webbplatser

Västernorrland mot våld

Kontakt

Mottagningsgrupp, barn- och vuxenstöd

060-19 22 62

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Öppettider

Öppettider sommar
Måndag-fredag, 8.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Öppettider vinter
Måndag-fredag, 8.30-16.30 (lunchstängt 12.00-13.00)

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.