Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse (PSB) är en årsredovisning för den kommunala hälso- och sjukvårdens patientsäkerhet och resultat.

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska den upprättas varje år och den som vill kan ta del av den.

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.