Ansöka om LSS insatser

Med hjälp av LSS kan du som har en omfattande funktionsnedsättning få stöd och service i vardagen.

Lss är Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade.

Ansöka om insatser

Du ansöker om LSS-insatser hos kommunens mottagningsgrupp för äldre och funktionshindrade. (med undantag för Rådgivning, som ansöks om hos Regionen). Först gör biståndshandläggaren en prövning av din persongruppstillhörighet, därefter av dina behov innan du kan få beslut om LSS-insatser.

Det är bara personer med funktionsnedsättning eller dennes lagliga företrädare som kan ansöka. För ansökan, använd gärna blanketten nedan eller kontakta mottagningsgruppen.

Förhandsbesked för LSS-insatser

Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas LSS-insatser i Sundsvall kan du fylla i nedanstående blankett

Vem har rätt till stöd?

Personkretsar

För att få rätt till LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av följande 3 personkretsar:

 • Personer med utvecklingsstörning och person med autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

De tio LSS-insatserna är:

 • Rådgivning och personligt stöd
 • Biträde av personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Biträde av kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende med särskild service för barn och unga
 • Boende med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet.

Insatserna är i princip kostnadsfria. Du betalar eventuella egenavgifter i form av mat, hyra, resor och kultur- och fritidsaktiviteter.

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Andra webbplatser

Kontakt

E-post: soclss@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.