Hjälpmedel

Du som har funktionshinder kan låna hjälpmedel för att göra vardagen enklare. Hjälpmedel är ett lån som förskrivs, efter en individuell bedömning.

Hitta och jämför hjälpmedel, 1177

Om du kan ta dig till din Hälsocentral och hjälpmedlet inte behöver provas ut i hemmet ska du vända dig till din hälsocentral.

Hitta vård, 1177

Om du behöver synhjälpmedel kontakta Ögoncentrum

Om du inte kan ta dig till din hälsocentral och/eller om hjälpmedel behöver provas ut i ditt hem ska du vända dig till Sundsvalls kommun.

Sundsvalls kommun har korttidsavdelningar på Lindgårdens särskilda boende (Rönnen och Linden) och på Sundsvalls sjukhus (Avdelning 16 A och 27 B).

Ta med dig – eller be närstående att ta med – de primära hjälpmedlen du har behov av under vistelsen till korttidsavdelningen. Det kan till exempel vara rollator, rullstol eller lyftselar.

Ta med dig de hjälpmedel du har behov av till boendet. Lämna tillbaks de hjälpmedel du inte längre behöver till Hjälpmedel Västernorrland. Om det rör sig om många eller skrymmande hjälpmedel som behöver återlämnas går det att beställa hämtning från Hjälpmedel Västernorrland.

Hjälpmedel Västernorrland

Kontakta din arbetsterapeut eller sjukgymnast för att stämma av vilka hjälpmedel från Hjälpmedel Västernorrland du har behov av att ta med samt vilka du vill återlämna.

Kontakta Hjälpmedel Västernorrland för att återlämna hjälpmedel. Om det rör sig om många eller skrymmande hjälpmedel som behöver återlämnas går det att beställa hämtning från Hjälpmedel Västernorrland.

Kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast i det län dit du kommer att flytta till, angående vilket behov av hjälpmedel du har.

Hjälpmedel Västernorrland

Hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning enligt LSS eller andra sjukdomar som påverkar kognitionen (exempelvis demenssjukdom)

Du kan få prova kognitiva hjälpmedel och få tips på idéer som underlättar vardagen. Kognitiva hjälpmedel är insatser och produkter som stöder abstraktionsförmåga, korttidsminne, perceptionsförmåga samt annan kognitiv förmåga.

Vi vänder oss till:

  • personer med behov av kognitivt stöd
  • personal
  • anhöriga
  • andra intresserade.

Har du funderingar eller vill boka ett besök så finns vi på Kryddan under vardagar klockan 9.00-13.00. Vi har stängt under skollovsdagar. Vi ordnar gärna studiebesök för mindre grupper.

Flexiboard

Hjälpmedel till datorn. En styrplatta som ersätter tangentbordet. På styrplattan läggs ett överlägg med text eller bilder.

Bigmack

Kan till exempel användas för att säga hej till kamrater, ropa på husdjur eller be om hjälp.

Partner

Förinspelade meningar för att kunna förmedla det man vill säga. Utbytbara bilder.

Go Talk

Förinspelade meningar för att kunna förmedla det man vill säga – Utbytbara bildscheman gör att man kan använda Go Talk i olika situationer. Till exempel på skolan eller att spela spel.

Bildstödspärm

Med Pictogrambilder. För personer som saknar eller har begränsad förmåga att prata, läsa och skriva.

Handi

En handdator med olika program. Prisräknaren hjälper till att hålla reda på pengarna. Vilka sedlar och mynt som behövs för att betala en viss summa.

Veckotavla

Tavla i veckans färger. Bilder sätts upp så man kan se vad som händer.

Pictogramschema

Bilder kan sättas in som struktur till vad som ska hända under dagen.

Kom-ihåg-klockan

Talar om när det är morgon, dag, kväll eller natt. Förinspelade meddelanden talar om när det är dags för något.

Årsboken

En kalender där bilderna berättar. Lätt att minnas vad man har gjort och lätt att se det som ska hända.

Månadsalmanacka

En almanacka där bilderna berättar. Lätt att minnas vad man har gjort och lätt att se det som ska hända. Kan användas som kontaktbok.

Timglas

Bra exempelvis i badrummet för att veta hur länge man ska borsta tänderna. Tåligt. Finns från 30 sekunder och upp till 30 minuter.

Time Timer

Kan användas som “vänteklocka” eller för att visa hur länge en aktivitet ska pågå. Ljudlös.

Kvarturet

Visar om det är lång eller kort tid kvar till olika saker jag ska göra. När det är dags att något ska börja, piper och blinkar kvarturet.

Timstock

Timstocken visar med små lampor hur länge en aktivitet ska hålla på. Den larmar när tiden är slut.

Sigvart

På den här tavlan är det lätt att se vad som händer under dagen. Lyspunkter visar var på dagen vi är. När det blir natt tänds dom blå “natt ljusen” och slocknar när natten är slut.

Kontakt

Kryddan Resurscenter för kognivit stöd

060-19 25 27

Nackstav 14
853 52 Sundsvall

Sundsvalls Demenscentrum

060-19 21 90

Sundsvalls Demenscentrum
Skepparegatan 5B
851 85 Sundsvall

Öppettider

Vardagar 8.30-12.00, 13.00-16.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.