Ungdomsbrott

Vad händer om jag begått ett brott?

Då en ung person (15–18 år) misstänks för brott kan det bli aktuellt för socialtjänsten att utreda personens sociala situation.

Åklagaren och ibland även tingsrätten begär ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall kan åklagare eller tingsrätt begära yttrande gällande ungdomar 18-20 år. Är personen under 15 år (ej straffmyndig) är det socialtjänsten som avgör om det skall bli en utredning.

Socialtjänsten ska i sitt yttrande göra en bedömning om den unge är i behov av ungdomsvård, utifrån ungdomens situation, mående och risk för återfall i kriminalitet. I yttrandet ska det även framgå om den unge är lämplig att utföra ungdomstjänst. Länk till mer information om yttrande.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som domstolen kan döma till i stället för medelhöga eller höga böter. För att man ska bli dömd till ungdomstjänst krävs det ett samtycke. Att samtycka betyder att man går med på att arbeta gratis i till exempel en förening, samt att man deltar i de samtal (“särskild anordnad verksamhet”) som ingår i ungdomstjänsten. Länk till mer information om särskild anordnad verksamhet.

Antalet timmar som kan dömas ut är 20 – 150 timmar, beroende på hur allvarligt domstolen bedömer brottet.

Ungdomsvård

Socialtjänsten kan föreslå att den unge döms till ungdomsvård, om utredningen kommer fram till att det finns en risk för fortsatt kriminalitet eller om det finns andra skäl till vård.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Stödcentrum-unga brottsoffer
Möte mellan gärningsman och offer, medling

Andra webbplatser

Brottsofferjouren
Polisen, Västernorrland

Kontakt

Therese Möller Socialsekreterare

060-19 27 89

Kontaktperson – unga brottsoffer

060-19 84 12

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.