Svårt att läsa och skriva, dyslexi

Är det jobbigt att läsa och skriva?

Det kan finnas många olika orsaker till det.

Några exempel är:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Bristande träning
 • Bristfällig undervisning
 • Problem med arbetsminne
 • Syn- eller hörselproblem
 • Annat modersmål och har inte hunnit lära sig det nya språket
 • Dyslexi, en funktionsnedsättning som medför svårigheter att lära sig läsa och skriva
 • Det är därför viktigt att ta reda vad svårigheterna beror på
 • Oavsett vad läs- och skrivsvårigheten beror på, så alla barn rätt att få hjälp.

Kontakta skolan

Det är rektorn på din skola som ansvarar för att du får det stöd du behöver. Kontakta din lärare eller rektorn på din skola.
Alla kommunala grundskolor

Om Dyslexi

Den som har dyslexi har ofta svårt att urskilja i vilken ordning språkljuden kommer i orden. Man har svårt att avkoda orden snabbt och korrekt, vilket gör att läsningen går långsamt. Stavning brukar medföra problem.

Dyslexi har inget samband med dålig hörsel eller intelligens. Svårigheterna varierar från person till person, och kan överbryggas om rätt hjälp sätts in. Ett par barn i varje klass har dyslexi.

Kännetecken:

 • Läser långsamt, trevande eller hackigt
 • Läser alltför fort och gissar eller stannar upp och läser om
 • Utelämnar eller läser fel på småord
 • Gör tillägg (helt – helst) eller vänder hela ord (som – mos)
 • Sammanblandning av b och d.

Kännetecken:

 • Är osäker på bokstävers form och ljud
 • Utelämnar vokaler och kastar om konsonanter
 • Utelämnar ändelser och glömmer prickar och ringar
 • Spegelvänder bokstäver och siffror
 • Sammanblandning av b och d
 • Sammanblandning av höger och vänster, öst och väst.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Dyslexi, (1177.se)

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.