Serveringstillstånd

Ansök om serveringstillstånd för alkohol, försäljningstillstånd för tobak eller anmäl försäljning av folköl och e-cigaretter.

Du måste ha serveringstillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker såsom öl, vin och sprit på till exempel restauranger och barer.

Ansök om serveringstillstånd för alkohol via vår e-tjänst:

Servering av alkoholdrycker

Du kan också ansöka skriftligen via blankett nedan.

Handläggningstider

Stadigvarande serveringstillstånd

För att få permanent serveringstillstånd är handläggningstiden sex till åtta veckor om du ansöker på korrekt sätt och inte behöver skicka in kompletterande handlingar.

Tillfälliga serveringstillstånd

Handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd varierar. Vilken typ av serveringstillstånd (till allmänhet eller slutna sällskap), antal dagar, omfattning (öl och vin eller fullständiga rättigheter), serveringstider och aktuell lokal påverkar. Handläggningen av ärendet kan ta mellan några dagar upp till åtta veckor.

Så går handläggningen till

När din ansökan kommer till Alkohol- och tobaksenheten görs en bedömning av vilka andra instanser som kan tänkas ha synpunkter på din ansökan, till exempel polisen, skatteverket, räddningstjänsten och miljökontoret dit din ansökan sedan skickas på remiss. När dessa sagt sitt om ansökan sammanställs en utredning som skickas till Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott för beslut.

Vill du veta mer?

Sundsvalls kommuns riktlinjer för serveringstillstånd: Riktlinjer serveringstillstånd.
Alkohollagen: Alkohollag 2010:1622, Riksdagen.

Blanketter för alkohol

Vill du börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till Alkohol- och tobaksenheten innan verksamheten påbörjas. Till din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Anmäl din folkölsförsäljning via vår e-tjänst:

Du kan också anmäla skriftligen via blankett nedan. Försäljningen får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Din anmälan kostar inget men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift som faktureras under hösten.

Vill du veta mer?

Sundsvalls kommuns regler för detaljhandel med försäljning och servering av folköl: Regler för försäljning av folköl

Blanketter för folköl

Har du för avsikt att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla detta till Alkohol- och tobaksenheten innan försäljningen påbörjas. Till din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Anmälan är kostnadsfri men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift som kommer via faktura under hösten.

Vill du veta mer?

Tobakslagen: Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), Riksdagen.
Regler vid försäljning av tobak: Sälja tobak till konsumenter, Folkhälsomyndigheten
Om egenkontrollprogram: Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, Folkhälsomyndigheten. 
Rökfritt i restauranger och serveringar: Rökfria utomhusmiljöer, Folkhälsomyndigheten.

Blanketter för e-cigaretter

Taxa för ansöknings-, anmälnings- och tillsynsavgifter enligt 8 kap 10 § Alkohollagen, 8 kap 1 och 2 §§ Lag om tobak och liknande produkter samt 19 b § Tobakslagen

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen

Taxa från 2019-07-01

Nyansökningar

Stadigvarande serveringstillstånd. Gäller både servering till allmänheten och slutna sällskap, samt stadigvarande till cateringföretag för slutna sällskap. 11 500 kronor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 1 dag

Vid evenemang där fler än ett (1) serveringsställen ingår, ska varje restauratör ansöka om tillstånd. I ansökningsavgiften ingår även en tillsynsavgift, (500 kronor) som betalas tillbaka om ansökan avslås. 5 000 kronor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, mer än 1 dag

Från och med dag 2 tillkommer en avgift per dag. 1 000 kronor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Gäller ansökan som inkommer senare än 1 månad innan planerat evenemang sker. 7 500 kronor

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse. Det kan till exempel vara en förening, ett företag eller annat slutet sällskap.

Kan även gälla näringsidkare, som inte innehar stadigvarande serveringstillstånd, men som får en förfrågan att arrangera en festmiddag, till exempel vid högtidsdag eller bröllop. Av avgiften motsvarar 700 kronor prövningsavgift och 400 kronor är en administrativ tillsynsavgift. Tillsynsavgiften återbetalas om ansökan avslås eller återtas.

1 100 kronor

Tillfällig pausservering

Tillstånd att få servera vin och starköl i foajé eller konsertlokal kan beviljas för servering under paus i föreställning. 1 100 kronor

Kunskapsprov

Avläggande av kunskapsprov enligt AL8 kap 12 §.

Stadigvarande till allmänhet, slutna sällskap, stadigvarande för catering samt tillfälligt till allmänheten. 1 200 kronor
Tillfälligt till slutna sällskap, provsmakning, pausservering. 600 kronor

Bolagsändring

Prövning av ny delägare med betydande inflytande. Granskning av finansiering. 3 000 kronor

Utvidgat tillstånd

 • Restaurang med vin- och starkölsrättigheter som ansöker om att få servera även spritdrycker
 • Restauranglokaler med tillstånd för slutna sällskap som söker tillstånd för servering till allmänheten
 • Restauranger som vill utöka serveringsytan inom- eller utomhus
 • Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd som vill komplettera med ett stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet
 • Restauranger som vill kunna servera längre än vad som tidigare beviljat gällande serveringstillstånd medger.

Gäller inte den årliga omprövningen av 03-tider som är kostnadsfritt.

 • Ansökan där flera bolag med gällande serveringstillstånd, ansöker om att få nyttja en gemensam serveringsyta, (AL 8 kap 14 §).
4 500 kronor

Tillfällig ändring i tillstånd

En tillfällig förändring i serveringstillstånd till exempel:
 • tillfällig utökning av serveringsyta
 • tillfällig utökning av serveringstid vid specifikt arrangemang,
 • tillfällig verksamhet som innefattar ”provsmakning”
 • tillfällig gemensam serveringsyta.
1 500 kronor

Tillfälligt tillstånd för provsmakning

Endast möjligt att söka för tillverkare eller upplagshavare. 5 000 kronor

Påminnelseavgift restaurangrapport

Påminnelse skickas innan tidsfristen utgår, avgift tas vid första påminnelse efter att sluttid gått. 1 000 kronor

Tillsynsavgift enligt Alkohollagen, 8 kap 10 §

Avgiften debiteras en gång per år och avser då innevarande år.

Fast avgift

En fast tillsynsavgift som samtliga serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd betalar årligen, oavsett omsättning och om det gäller till allmänheten eller slutna sällskap. 1 800 kronor

Rörlig tillsynsavgift

Avgiftsuttaget baseras på redovisade försäljningssiffror av alkoholdrycker i restaurangrapporten. Blankett för denna rapportering sänds ut till tillståndshavare varje år i januari.

Rörlig avgift baserad på en omsättning av:

upp till 49 999 kronor 1 027 kronor
50 000 – 249 999 2 054 kronor
250 000 – 499 999 3 081 kronor
500 000 – 999 999 5 135 kronor
1 000 000 – 1 999 999 kronor 6 162 kronor
2 000 000 – 2 999 999 kronor 8 216 kronor
3 000 000 – 3 999 999 kronor 10 270 kronor
4 000 000 – 4 999 999 kronor 12 324 kronor
5 000 000 – 5 999 999 kronor 14 378 kronor
6 000 000 – 7 999 999 kronor 16 432 kronor
8 000 000 kronor och över 18 486 kronor

Folkölstillsyn

Försäljningsställen och serveringsställen.

Restauranger med serveringstillstånd debiteras ej för folkölstillsyn.

1 800 kronor

Ansökningsavgift enligt Tobakslagen

Ansökningsavgift enligt 8 kap 1 § Lag om tobak och liknande produkter (2018:2 088).

Ansökningsavgift – stadigvarande 10 000 kronor
Ansökningsavgift – tillfällig (även tillsynsavgift) 3 500 kronor
Ansökningsavgift – tillfällig

Gäller ansökan som inkommer senare än 1 månad innan planerat evenemang sker.

6 000 kronor

Tillsynsavgift enligt 8 kap 2 § Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Avgiften debiteras en gång per år och avser då innevarande år.

Ordinarie tillsynsbesök (inklusive inre tillsyn)

Restauranger med serveringstillstånd debiteras inte för tobakstillsyn.

1 800 kronor
Återbesök utöver ordinarie tillsynsbesök. 1 800 kronor
Tillsynsavgift partihandel, debiteras efter varje enskilt tillsynstillfälle. 979 kronor per timme
Tillsynsavgift partihandel utomläns, debiteras efter varje enskilt tillsynstillfälle. 979 kronor per timme

Krögarrådet är ett samarbete mellan representanter för restauranger med serveringstillstånd för alkoholdrycker i Sundsvall och Sundsvalls kommun.

I rådet har vi ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Vi diskuterar övergripande och principiella frågor om restaurangerna i Sundsvall.

Vi hjälper även kommunen när de ska ta beslut i alkoholfrågor men vi behandlar inte frågor om enskilda restauranger.

Ta kontakt med Alkohol- och tobaksenheten om du vill veta mer om krögarrådet.

Om ni vill överklaga beslutet skall ni skriva till Individ- och arbetsmarknadsnämnden. Beskriv vilket beslut som överklagas, varför ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som stöder er uppfattning.

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till nämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer och skicka till Individ- och arbetsmarknadsnämnden i Sundsvall, 851 85 Sundsvall.

Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingen att skickas vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten eller länsstyrelsen.

Om något är oklart kan ni vända er till Sundsvalls kommun, telefon 060-19 10 86 eller 060-19 10 87.

Kontakt

Urban Edlund Alkohol/tobakshandläggare

060-19 12 06

Katarina Svärd Alkohol/tobakshandläggare

060-19 22 30

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.