Förstelärare matematik/NO till Hagaskolan

Sista ansökningsdagen: 2021-05-09
Referensnummer: C53038

Om arbetsplatsen

Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Politikernas och förvaltnings mål och viljeriktning är att alla barn och elever i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska få likvärdiga förutsättningar att utvecklas, nå sina mål och bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet.

Våra medarbetare är viktiga för oss!

Hagaskolan är en F-9 skola som erbjuder en trygg skolgång med höga förväntningar, goda relationer och ett positivt bemötande. Hagaskolan har ca 580 elever och ligger naturskönt placerad mitt i ett lugnt villaområde i den norra delen av Sundsvall. När det gäller organisation är vi mitt inne i en resa där vi arbetar för ett starkare teamtänk i organisationen vilket innebär att alla pedagoger organiseras i team nära eleverna. Detta ger förutsättningar för ett tätt samarbete där man drar nytta av allas samlade styrkor och kompetenser för att öka elevernas måluppfyllelse och trivsel. När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet har vi byggt upp ett arbetssätt där teamen tillsammans bedriver skolutveckling på ett konkret sätt i vardagen med fokus på att skapa positiva effekter på elevernas lärande i klassrummet.

Arbetsuppgifter

Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp din undervisning utifrån skolans styrdokument. Mentorskap är också en viktig del av uppdraget. Tillsammans med ditt team och dina ämneskollegor utvecklar du den pedagogiska verksamheten utifrån elevens bästa på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Uppdraget som förstelärare är ett pedagogiskt utvecklingsuppdrag i syfte att utveckla

undervisningen och utbildningen mot ökad måluppfyllelse. Detta görs genom att du deltar i ett team av förstelärare på år 7-9. Teamet ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av delar av Hagaskolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande. Som förstelärare planerar och leder du även delar av ämnesteamets utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Behörig grundskolelärare med legitimation för undervisning i matematik och NO i årskurs 7-9.

I din lärarroll ser vi att du:

- har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat

- kan synliggöra elevernas lärande och resultat

- har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling oavsett om det handlar ledning & stimulans, extra anpassningar eller särskilt stöd.

- skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas

- utvecklar din praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling

Som förstelärare uppfyller du Skolverkets minimikrav:

- är av Skolverket legitimerad lärare

- kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom

ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet

- har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

- är av huvudmannen bedömd som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Vi söker dig som är trygg i dig själv, driven och lösningsfokuserad.

vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Sundsvall
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med tillträde till höstterminen 2021.

Urval och intervjuer sker löpande.

Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.

Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.

Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html

Sista ansökningsdag är; 2021-05-09

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Theresa Tromö
Lärarförbundet
Telefon: 060-192719

Karin Andersson
Lärarnas Riksförbund
Telefon: 060 - 19 27 25

Tobias Gidlund
Rektor Biträdande
Epost: tobias.gidlund@sundsvall.se