Medelstora förbränningsanläggningar

Anmälningsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om anläggningen till tillsynsmyndigheten. Om anläggningen tas i drift efter 20 december 2018, så kan man göra det i “Nationell e-tjänst för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar“.

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Medelstora-forbranningsanlaggningar/E-tjanst-for-anmalan-/

Enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till.

I Sundsvall finns en registrerad medelstor förbränningsanläggning, Kvisslebyverket

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.