Medelstora förbränningsanläggningar

Anmälningsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om anläggningen till tillsynsmyndigheten. För ögonblicket finns ingen tjänst för att anmäla, kontakta miljökontoret för frågor!

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Medelstora-forbranningsanlaggningar/E-tjanst-for-anmalan-/

Enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till.

I Sundsvall finns en registrerad medelstor förbränningsanläggning, Kvisslebyverket

Blankett – Anmälan för medelstora förbränningsanläggningar

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.