Starta eller ändra miljöfarlig verksamhet

Du kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan om ditt företag påverkar miljö eller hälsa. Här ger vi exempel på sådana typer av verksamheter.

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering. Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att starta eller ändrar kan den vara antingen tillstånds- eller anmälningspliktig. Se om din verksamhet kräver tillstånd eller om det räcker att anmäla den: Miljöprövningsförordning (2013:251), Sveriges Riksdag

Information om tillstånd finns hos länsstyrelsen: Miljöfarlig verksamhet

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.