Starta solarieverksamhet

Om du tänker starta solarieverksamhet, där du kommer att ta emot allmänheten som kund, så måste du först anmäla verksamheten till Miljönämnden.

Anmäl i god tid

Kom ihåg att du ska anmäla i god tid, minst sex veckor innan du planerar att öppna din verksamhet.

Krav på solarier

Miljökontoret kontrollerar så att Strålsäkermyndighetens regler och miljöbalkens hygienregler efterföljs.
Du som bedriver solarieverksamhet ska följa de krav som finns här: Regelverk för solariesalonger, Strålsäkerhetsmyndigheten

Undersök om du behöver söka bygglov

Kom ihåg att undersöka om du behöver söka bygglov om du ska ändra användningsområde för dina lokaler, eller om du ska göra någon nybyggnation. Mer information hittar du här:

Avgifter

Du ska betala en avgift för vår handläggning av din anmälan.

I taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen står det att solarieverksamheter ska betala en årlig avgift för tillsyn av verksamheten. För solarieverksamhet gäller både strålskyddslagen och miljöbalken.

Här kan du läsa vår taxa

Blanketter

Kontakt

Åsa Vidman Nilsson Miljöinspektör

060-19 11 93

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.