Starta och driva verksamhet med solarium

Om du tänker starta solarieverksamhet, där du kommer att ta emot allmänheten som kund, så måste du först anmäla verksamheten till Miljönämnden.

Anmäl i god tid

Kom ihåg att du ska anmäla i god tid, minst sex veckor innan du planerar att öppna din verksamhet.

Krav på solarier

Du behöver ha rutiner så att din verksamhet har hög nivå när det gäller miljö, hygien och strålskydd. Ditt system för att sköta detta kallas egenkontroll och är ett krav enligt miljöbalken.

Exempel på sådan som du behöver ha med i din egenkontroll för solarieverksamheten:

  • städschema. Även sådant som inte städas varje dag behöver finnas med på schemat, såsom t.ex. borttagning av ludd bakom/under solariet och vid luftfilter
  • möjlighet att tända vid städning
  • rutiner för att kontrollera att kunderna ständigt har tillgång till skyddsglasögon, desinfektionsmedel, torkpapper med mera
  • rutiner att kontrollera att täckglas inte är skadat och att det inte är felande lysrör
  • rutiner för hur gamla lysrör ska hanteras eftersom dessa klassas som farligt avfall

Du behöver också följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skyltning, märkning av solarier, ekvivalenskoder, maximal soltid med mera. Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida.

Miljökontoret kontrollerar så att Strålsäkermyndighetens regler och miljöbalkens hygienregler efterföljs.

Kom ihåg att undersöka om du behöver söka bygglov om du ska ändra användningsområde för dina lokaler, eller om du ska göra någon nybyggnation. Mer information hittar du här:

18-årsgräns

Numera gäller 18-årsgräns på solarier. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att se till att yngre inte använder solariet. Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens sida

Avgifter

Du ska betala en avgift för vår handläggning av din anmälan.

I taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen står det att solarieverksamheter ska betala en årlig avgift för tillsyn av verksamheten.

Här kan du läsa om våra taxor under miljökontorets avgifter, taxor, strålskyddslagen

Blanketter

Kontakt

Åsa Vidman Nilsson Miljöinspektör

060-19 11 93

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.