Innovationsprogrammet 2020

Jobbar du med verksamhetsutveckling eller är förändringsledare?

I så fall kan Innovationsprogrammet vara något för dig. Under åtta träffar får du inspiration, kunskap och träning i arbetssätt, verktyg och metoder, med syfte att skapa mer värde och nytta för dem vi är till för.

Oavsett om du har ett teknik-, process- eller kundorienterat synsätt, jobbar som chef eller har en utvecklande roll kommer du få värdefulla insikter och ett nätverk av kollegor för att skapa effektiva förändrings- och förnyelseprocesser,  för att möta morgondagens utmaningar.

Idéslussen har bedrivit ett innovationsprogram under ledning av Amplify Innovation AB under 2018 med 25-talet deltagare. Programmet 2019 hade 40-talet deltagare och 2020 cirka 30 deltagare.

Dag 1

Introduktion till innovation, definitioner och vanliga myter, förståelse för värdeskapande.

Dag 2

Designprocesser för innovation, verktyg för analys av kundvärde, idégenerering och koncept.

Dag 3

Innovationssystem, strategisk plan för förnyelse, viktiga principer och ramverk.

Dag 4

Innovationskultur, roller och ansvar, önskade beteenden och ledarskap i en komplex organisation.

1. Introduktion till förnyelse och innovation

1 dag, den 17 januari

Du får en introduktion till verksamhetsutveckling, förändringsledning, ständiga förbättringar, lean, innovation och andra modeller, dess skillnader och likheter, definitioner och perspektiv.

2. Tjänstedesign – verktyg och metoder

2 dagar, den 27 – 28 februari

Du får teori och praktisk övning på olika verktyg för tjänstedesign, som exempelvis värdekurva, kundresa, business model canvas, lean canvas, med flera.

3. Innovationssystemet i en komplex organisation

1 dag, den 26 mars

Vad är innovationsprocessens olika delar och beslutspunkter? Vilka roller och ansvar finns i ett innovationssystemet och hur engagerar vi medarbetare i förnyelsearbetet?

4. Att beställa och leda förnyelse i en komplex organisation

1 dag, den 15 maj

Vi tittar närmare på hur det är att vara en innovativ chef eller ledare och det strategiska arbetet med portföljhantering för olika typer av förnyelse för hållbar utveckling.

5. Digitalisering som drivkraft och verktyg för förnyelse

1 dag, den 4 juni

Hur kan vi tillvarata digitaliseringens möjligheter för förnyelse med fokus på ökad nytta och värde för dem vi är till för?

6. Fältarbete – Tjänstedesign i praktiken på verkliga case

2 dagar, den 19 – 20 september

Vi arbetar med verkliga case i team med kollegor, medborgare och andra intressenter. Resultatet överlämnas sedan till aktuell verksamhet.

7. Kulturens betydelse vid förnyelse

2 dagar, den 8 – 9 oktober

Vad är en kultur och hur påverkar kulturen förnyelsearbetes olika aktiviteter? Kultur äter strategi till frukost eller är det tvärt om?

8. Att verifiera och mäta förnyelse

Eftermiddagen den 19 november och förmiddagen den 20 november

Vad, varför och hur ska vi mäta förnyelse och effekter? Hur designas experiment och test för att verifiera förväntade resultat?

Förutsättningar för deltagande

Innovationsprogrammet riktar sig till medarbetare i Sundsvalls kommunkoncern eller i en partner till projektet Idéluss Sundsvallsregionen.

Idéslussen tar alla kostnader för utbildningen, det vill säga föreläsare, lokal och måltider. Deltagare måste dock få tillstånd från respektive chef för den tid som ska avsättas för att gå hela programmet, resor till och från utbildningen i Sundsvall och så vidare. Inga ersättningar utgår till deltagare. Det finns som mest 40 platser och vi ser gärna en balans av deltagare från olika verksamheter.

Anmälan

E-post: ideslussen@sundsvall.se

 

Idésluss Sundsvallsregionen finansieras av:

Kontakt

Eva-Marie Blusi Tyberg Ekoekonomistrateg

070-235 23 99

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.