Hållbart byggande – luft och klimat

Grönt boende luft

För att få en god inomhusmiljö är det viktigt att göra bra materialval och ha låga bullernivåer.

God ventilation i huset är grunden för inomhusmiljön, men det är viktigt att ljudet från ventilationssystemet inte är störande.

Hur vi konstruerar och utformar en byggnad eller vägen till huset kan ha en stor effekt på koldioxidutsläppet, CO2, och därmed också på vår klimatpåverkan.

Att välja material med omsorg, handla lokaltillverkat och minska mängden transporter till byggarbetsplatsen gör skillnad.

Många träd och buskar bidrar till att rena luften i din trädgård.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.