Kemikalier i vardagen

Kemikalier i samhället är ett växande problem, du omges av tiotusentals kemiska produkter, alltifrån läkemedel, till tvätt- och rengöringsmedel.

Kemiska ämnen ingår också i kläder, möbler datorer och kosmetiska och hygieniska produkter.Många av dagens miljöproblem orsakas av vår konsumtion av dessa produkter. När du köper en vara som innehåller kemikalier bör du alltid välja den som är bäst för miljön och hälsan.

Olika märkningssystem

Men det är inte alltid så lätt att välja mellan olika produkter. Som vägledning finns olika märkningssystem som är till för att underlätta för konsumenten att göra ett miljöanpassat val, exempelvis Svanen och Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Fråga i affären om du är osäker, personalen är skyldig att veta vad varan innehåller.

Kommunens kemikaliearbete

Information om Sundsvalls kommuns kemikaliearbete hittar du här: kommunens kemikaliearbete. Den 19 september bjöd vi in professor Carl- Gustaf Bornehag i Sundsvall och hade en föreläsning om hormonstörande ämnen, där skolpersonal och föräldrar var inbjudna att lyssna. Titta på föreläsningen via webbföreläsningen här:

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

17/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 16/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.