Kommunens kemikaliearbete

Kemikalier i samhället är ett växande problem i vardagen.

Under 2020 har EU-regler kompletterats med viktiga strategier som kommer att få stor betydelse och stärka förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Sundsvalls kommuns kemikalieplan klubbades i kommunfullmäktige den 24 september 2018 och budgeten beslutades i december 2018.

Kemikalieplanen

Kemikalieplanen är en lista på 30 aktiviteter för hur kommunen ska jobba för att bli en giftfri kommun. Planen innehåller rubriker som exempelvis upphandling, kemikaliehantering och byggmaterial för nybyggnation och renoveringar.

Vårt fokus

Vårt fokus ligger på barn och ungdomar, eftersom de är känsligare för påverkan från kemikalier än vad vuxna är.

Syftet med kemikalieplanen

Olika ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits i samhället, ska inte hota människors hälsa. Det är känt att vissa kemikalier orsakar allergier eller cancer och vissa ämnen kan påverka våra hormoner, vilket kan öka risken för diabetes, fetma och infertilitet.

Tillsyn på kemikalier i varor

Miljökontoret kontrollerar kontinuerligt i butiker vad som säljs, att varor är rätt märkta och att kunderna får rätt information. Miljökontoret kontrollerar även företag som använder kemikalier i sin verksamhet, så att företagen väljer det minst farliga.

Dokument

Kontakt

Sara Jacobsson Implementeringsansvarig Sundsvalls kemikalieplan

060-19 12 23

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.