Kommunens kemikaliearbete

Kemikalier i samhället är ett växande problem i vardagen. Vi har påbörjat vårt arbete med att ta fram en kemikalieplan för giftfri miljö.

Regeringen har satt som mål att Sverige ska ha en giftfri miljö år 2020. Sundsvalls kommun håller på att ta fram en kemikalieplan för hur vi ska göra Sundsvall till en giftfri kommun. Under våren gick ett förslag ut på remiss till alla förvaltningar som fick tycka till om förslaget. Kemikalieplanen är klar och klubbades i kommunfullmäktige den 24 september. Nu inväntas budgetbeslut, som tas i december.

Kemikalieplanen

Kemikalieplanen är en lista över förslag på aktiviteter för hur kommunen ska jobba för att bli en giftfri kommun. Planen innehåller rubriker som exempelvis upphandling, kemikaliehantering och byggmaterial för nybyggnation och renoveringar.

Vårt fokus

Vårt fokus ligger på barn och ungdomar, eftersom de är känsligare för påverkan från kemikalier än vad vuxna är.

Syftet med kemikalieplanen

Olika ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits i samhället, ska inte hota människors hälsa. Det är känt att vissa kemikalier orsakar allergier eller cancer  och vissa ämnen kan påverka våra hormoner, vilket kan öka risken för diabetes, fetma och infertilitet.

Kontakt

Sara Jacobsson Projektledare Sundsvalls Kemikalieplan

060-19 12 23

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.