Kommunens kemikaliearbete

Kemikalier i samhället är ett växande problem i vardagen. Vi har påbörjat vårt arbete med att ta fram en aktivitetsplan för giftfri miljö.

Regeringen har satt som mål att Sverige ska ha en giftfri miljö år 2020. Sundsvalls kommun håller på att ta fram en aktivitetsplan för hur vi ska göra Sundsvall till en giftfri kommun. Under våren kommer ett förslag på aktivitetsplan att gå ut på remiss till alla förvaltningar som får tycka till om förslaget. I höst kommer kommunfullmäktige att ta beslut om aktivitetsplanen ska godkännas. Målet är att aktiviteterna startar 2018.

Aktivitetsplanen

Aktivitetsplanen är en lista över förslag på aktiviteter för hur kommunen ska jobba för att bli en giftfri kommun. Aktivitetsplanen innehåller rubriker som exempelvis upphandling, kemikaliehantering och byggmaterial för nybyggnation och renoveringar.

Vårt fokus

Vårt fokus ligger på barn och ungdomar, eftersom de är känsligare för påverkan från kemikalier än vad vuxna är.

Syftet med aktivitetsplanen

Olika ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits i samhället, ska inte hota människors hälsa. Det är känt att vissa kemikalier orsakar allergier eller cancer  och vissa ämnen kan påverka våra hormoner, vilket kan öka risken för diabetes, fetma och infertilitet.

Kontakt

Sara Jacobsson Projektledare Sundsvalls Kemikalieplan

060-19 12 23

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.