Trygga Sundsvall

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg oavsett vem man är och var man är.

 

Två gånger per år, en på våren och en på hösten, arrangerar vi trygghetsdagar. De är till för att deltagarna i trygghetsgrupperna ska få träffas för att utbyta erfarenheter, fylla på kunskap och knyta kontakter.

Tid: 24 oktober 2018 kl 13.00-16.00
Plats: Konsertteatern, Köpmangatan 9

Program

  • Inledning och information
  • Sundsvalls kommun har gjort en socioekonomisk kartläggning. Sara Lindblom, folkhälsosamordnare, kommer och presentera undersökningen. Den kommer att visa hur det ser ut i våra olika bostadsområden.
  • Under hösten kommer alla trygghetsgrupper göra en ny lägesbild/problembild. Nästa steg på vägen till en handlingsplan är att göra en orsaksanalys. Det är något som vi inte har gjort tidigare. Som tur är har Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, tagit fram en handledning om hur man gör. Linda Lindblom, BRÅ, kommer och berättar om den. Vi kommer också att arbeta praktiskt med att göra orsaksanalyser av era lägesbilder.
  • Sammanfattning och avslutning

Anmäl dig till Trygghetsdagen senast 15 oktober!

Tyvärr så har anmälningstiden gått ut! Vill du göra en efteranmälan ta kontakt med Helen Otterström helen.otterstrom@sundsvall.se

Tillsammans gör vi Sundsvall tryggare

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg oavsett vem man är och var man är. Därför gör vi en rad olika saker för att öka tryggheten i vår kommun. Vi har delat in kommunen i 14 områden där varje område har sin egen trygghetsgrupp. Med i grupperna är bland annat poliser, anställda på fritidsgårdar, rektorer, fastighetsägare, företagare och föreningar. Trygghetsgruppernas arbete handlar om allt från att konkret komma med förslag på förändringar i miljön, till att vara på plats i olika delar av kommunen och möta och diskutera med människor.

Grannsamverkan, levande mötesplatser och bygga nätverk är självklara inslag. Trygghetsgrupperna bjuder också in till trygghetsvandringar för att kartlägga tryggheten i sina områden.

Idén med Trygga Sundsvall är att samverka och med engagemang få fler att känna sig delaktiga. I grunden handlar det om att involvera människor i deras vardag. Bara att lära känna och förstå varandra lite bättre gör stor skillnad.
tryggasundsvall_folder
Tigrinja-trygga-sundsvall
Sorani-trygga-sundsvall
Somaliska-trygga-sundsvall
Ryska-trygga-sundsvall
Persiska-Dari-trygga-sundsvall
Finska-trygga-sundsvall
Engelska-trygga-sundsvall
Arabiska-trygga-Sundsvall

Trygghetsrådet och folkhälsorådet är avvecklat enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-05-24. Ett nytt råd för social hållbarhetsfrågor kommer att inrättas med start 2018. Läs protokollet

Kontakt
Elisabeth Orre
070 210 79 22

Nacksta Handlingsplan 2016

Handlingsplan Nacksta 2017

Kontakt
Roger Norrman
Telefon: 070 214 39 75

Skönsberg Handlingsplan 2016

Handlingsplan Skönsberg 2017

skönsberg

Foto: Sundsvalls kommun

Ett projekt som leds av kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun. Samarbetspartner är Mitthem, Skönsbergs trygghetsgrupp, Junis (IOGT_NTO), Granlo BK mfl.
brobyggarna-projektbeskrivningskonsbergs

brobyggarna-vill-du-vara-en-del-i-ett-aktivt-skonsberg

Mer information finns på: facebook Skönsbergs Brobyggarprojekt

Kontakt

Helen Otterström Trygghetssamordnare

060-19 15 44

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.