Trygga Sundsvall

Trygghet

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg oavsett vem man är och var man är.

Tillsammans gör vi Sundsvall tryggare

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg oavsett vem man är och var man är. Därför gör vi en rad olika saker för att öka tryggheten i vår kommun. Vi har delat in kommunen i 14 områden där varje område har sin egen trygghetsgrupp. Med i grupperna är bland annat poliser, anställda på fritidsgårdar, rektorer, fastighetsägare, företagare och föreningar. Trygghetsgruppernas arbete handlar om allt från att konkret komma med förslag på förändringar i miljön, till att vara på plats i olika delar av kommunen och möta och diskutera med människor.

Grannsamverkan, levande mötesplatser och bygga nätverk är självklara inslag. Trygghetsgrupperna bjuder också in till trygghetsvandringar för att kartlägga tryggheten i sina områden.

Idén med Trygga Sundsvall är att samverka och med engagemang få fler att känna sig delaktiga. I grunden handlar det om att involvera människor i deras vardag. Bara att lära känna och förstå varandra lite bättre gör stor skillnad.

Sedan 2002 har Sundsvalls kommun tillsammans med Polisen gjort en trygghetsmätning med ojämna mellanrum. Från 2018 görs trygghetsmätningen varje år och nu även tillsammans med Sundsvalls Stadsutveckling AB. Metoden bygger på 32 indikatorer som sammanvägs till ett problemindex mellan 0-6, ju lägre värde desto högre trygghet. Sundsvall har över åren alltid noterat låga problemindex.

Vill du ta del av resultatet skicka e-post till tryggasundsvall@sundsvall.se

Trygghetsrådet och folkhälsorådet är avvecklat enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-05-24. Ett nytt råd för social hållbarhetsfrågor kommer att inrättas med start 2018. Läs protokollet

Kontakt
Roger Norrman
Telefon: 070 214 39 75

Kontakt
Johanna Lindeborg
Telefon: 070 191 40 65

Kontakt
Tommy Lerstrand
073 270 21 08

Sundsvall, busstation

Foto: Malin Byström

 

Kontakt
Carina Seger
Telefon: 070 670 40 04

Kontakt
Carina Seger
Telefon: 070 670 40 04

Kontakt
Eva Ström
073 051 46 48

Kontakt
Johanna Lindeborg
Telefon: 070 191 40 65

Kontakt
Henrik Lindèn
henrik.linden@sundsvall.se

Trygga sundsvall

Foto: Malin Byström

Kontakt
Roger Norrman
Telefon: 070 214 39 75

skönsberg

Foto: Sundsvalls kommun

Ett projekt som leds av kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun. Samarbetspartner är Mitthem, Skönsbergs trygghetsgrupp, Junis (IOGT_NTO), Granlo BK mfl.
brobyggarna-projektbeskrivningskonsbergs

brobyggarna-vill-du-vara-en-del-i-ett-aktivt-skonsberg

Mer information finns på: facebook Skönsbergs Brobyggarprojekt

Kontakt

Helen Otterström Trygghetssamordnare

060-19 15 44

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.