Arbetsmiljöingenjör

Som arbetsmiljöingenjör får du ansvara för och leda arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Låter det intressant?

Arbetsmiljöingenjörer måste ständigt ta del av ny forskning och vetenskap, nya ämnen på marknaden, ändrade regelverk och nya arbetsmarknadssituationer.

Som arbetsmiljöingenjör måste man ha kompetenser för att bedriva ett förebyggande, effektivt och säkert arbetsmiljöarbete såväl ur ett fysiskt som organisatoriskt och socialt
perspektiv. Du behöver kunna engagera chefer och medarbetare för att skapa en säkerhetsfrämjande kultur och kunna utbilda ledning, skyddsombud och medarbetare i arbetsmiljöfrågor.

Utbildningens studiematerial är delvis på engelska.

400 YH-poäng

2 år

100% av heltid

Distans med vissa obligatoriska träffar i Sundsvall. När vi har obligatoriska träffar är det viktigt att du som studerande aktivt deltar. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader bekostas av den studerande. För tentor, inlämningsuppgifter och redovisningar krävs att du har webbkamera.

Utbildningstid: 30 augusti 2021 – 09 juni 2023

 

Allmän arbetsmiljökunskap 20 YH-poäng
Arbetsmiljö och säkerhet 40 YH-poäng
Arbetsmiljöarbetets styrning 30 YH-poäng
Belastningsergonomiska faktorer 30 YH-poäng
Examensarbete Examensarbete 30 YH-poäng
Fysikaliska faktorer 40 YH-poäng
Kemiska faktorer 40 YH-poäng
LIA 1 LIA 50 YH-poäng
LIA 2 LIA 50 YH-poäng
Organisatorisk och social arbetsmiljö 30 YH-poäng
Projektledning och kommunikation 25 YH-poäng
Yttre miljö 15 YH-poäng

 

Sidan kommer att uppdateras.

 

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Om du har utländsk gymnasieexamen måste du bifoga ett utlåtande från UHR (Universitets- och högskolerådet) för att vi ska kunna behandla din ansökan.  Läs mer om bedömning av utländsk utbildning.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

  • Engelska 6, 100 p
  • Matematik 2, 100 p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

Reell kompetens – motsvarande kunskaper

Du kan åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

 

Om det blir konkurrens om platserna måste vi göra ett urval. Urvalet görs genom att varje sökande får ett meritvärde kopplat till sin ansökan. Så här räknas meritvärdet ut till denna utbildning:

  • Betyg omvandlas till meritpoäng.

 

Det går inte längre att söka till utbildningsstart 2021.

Ytterligare utbildningsstarter planeras 2022 och 2023.

Läs mer om behörighet, ansökan och antagning.

 

 

 

Kontakt

Patrik Almgren Utbildningsledare Arbetsmiljöingenjör

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.