Scenkonstarrangemang i förskola och grundskola

Sundsvalls Kulturskola har i uppdrag att arrangera scenkonst för barn och elever i Sundsvalls kommuns förskolor och grundskolor.

Detta görs enligt en fördelnings- och rättviseprincip för olika åldrar och skolor emellan.

Oftast kommer barnen till teaterkvarteren eller annan spellokal i Sundsvall. Ibland ges föreställningar hemma på den egna förskolan eller skolan. Det är Kristin Svensson Melander som förmedlar utbudet av scenkonstarrangemang.

Vårt mål är att öka samverkan mellan förskola-skola, Sundsvalls Kulturskola och kulturlivet.

Scenkonstombud

Vi vänder oss till scenkonstombuden på förskolor och skolor (ibland även direkt till lärare, förskolechef eller rektor). Deras uppgift är svara ja eller nej på erbjudandet för att så många barn som möjligt ska få tillgång till utbudet och att publikplatserna fylls.

Hela utbudet hittar du på Scenkonstbloggen på Pedagog Sundsvall

Kontakt

Kristin Svensson Melander Skolscenkonstansvrig

Kristin Svensson Melander Skolscenkonstansvarig

060-19 24 91, 073-600 02 61

Johanna Strömblad Skoladministratör

060-19 24 90

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.